Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 2. Možnosti objednání zboží
 3. Cena a úhrada
 4. Přeprava a způsob dodání
 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 6. Záruční podmínky
 7. Práva z vadného plnění – Reklamační řád
 8. Vyřízení reklamace
 9. Zpětný odběr a ekologická likvidace výrobků
 10. Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech
 11. Ochrana osobních dat dle nařízení GDPR
 12. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

zpět nahoru

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu
  www.fencee.cz
 • "Prodávající" je firma VNT electronics s. r. o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, zastoupená Jiřím Novákem (jednatel), IČO: 64793826, DIČ: CZ64793826. Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 9839.
 • Firma je plátcem DPH. U cen produktů v obchodě www.fencee.cz je uvedeno, zda jsou s DPH nebo bez DPH.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je "kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je "spotřebitelem" a kupující, který spotřebitelem není - "podnikatel".
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky".
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.
 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.
 • Kupující, který není spotřebitel, je "podnikatel". Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

2. Možnosti objednání zboží

zpět nahoru

E-shop

Kupující je povinen uvést správné kontaktní údaje: telefonní číslo (přepravce Vás bude kontaktovat a informovat o termínu doručení zásilky), dále fakturační i dodací adresu a e-mail, na který mu přijde shrnutí/potvrzení objednávky.

Telefonicky

Kupující může objednat na telefonním čísle 730 893 828, kde bude jeho objednávka vyřízena prostřednictvím obchodního zástupce firmy. K provedení objednávky potřebuje kupující udat přesný název a počet kusů objednávaného zboží, své telefonní číslo, fakturační i dodací adresu.

E-mailem

K provedení objednávky potřebuje kupující uvést přesný název a počet kusů objednávaného zboží, své telefonní číslo, fakturační i dodací adresu. Objednávku lze provést na e-mailu: info@fencee.cz.

3. Cena a úhrada

zpět nahoru

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě www.fencee.cz jsou platné v okamžiku objednání.
Úhrada objednaného zboží je možná následujícími způsoby:

 • Platba dobírkou: Cena za zboží je uhrazena hotově/platební kartou při jeho převzetí od přepravce.
 • Platba předem bankovním převodem: Při potvrzení objednávky se Vám automaticky vygeneruje potvrzení objednávky, kde naleznete veškeré údaje potřené k platbě (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
 • Platba GoPay: Po potvrzení objednávky budete automaticky přesměrováni na platební bránu. Platba za zboží probíhá okamžitě a tím i odesílání zboží.
 • Platba hotově: Při převzetí zboží na adrese prodávajícího – VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun. Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00, po dohodě na tel: 730 893 828 i v jiný čas. (Platební karty nepřijímáme)

4. Přeprava a způsob dodání

zpět nahoru

Při objednávce je možno vybrat mezi přepravní službou GEIS nebo PPL. Firma VNT electronics s.r.o. si vyhrazuje možnost změny přepravce, při zachování ceny (tyto změny jsou prováděny zejména z technických důvodů nebo pro urychlení dodání).

Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

V případě zjevného poškození balíčku musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky!

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 2.000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka není účtováno přepravné a balné.

U objednávek s celkovou hodnotou nižší než 2.000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka je účtováno přepravné a balné dle vybraného přepravce - přepravní službou GEIS a PPL činí poštovné 108 Kč (při zaslání na dobírku).

U některých položek, které mají charakter nadrozměrné zásilky nebo jsou výrazně těžší než ostatní zboží, může být účtováno poštovné individuálně a to nezávisle na celkové hodnotě objednaného zboží. V tom případě tuto informaci naleznete u konkrétního zboží s popiskem „povinné poštovné“ a jeho hodnotu vč. DPH.

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese prodávajícího:  VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun v pracovní době 7,00 – 15,00 (Po - Pá).

Přepravní služba PPL:

Pokud je objednávka uskutečněna do 13,00 hod, obstaráme Vám doručení zásilky ihned následující pracovní den v době od 8,00 – 18,00 hod. V den odeslání balíčku Vám přepravce zašle informativní e-mail (pokud byl poskytnut) o vyzvednutí Vašeho balíčku u prodejce. 

V den dodání balíčku jste vždy nejprve zkontaktován zprávou SMS - se sdělením přibližné doby dodání v intervalu 2 hodin. (při doručení na soukromou adresu) Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy a pokusí se balíček doručit ihned následující pracovní den, opět bude telefonicky kontaktován. Není-li možno zásilku doručit ani na druhý pokus, je zásilka uložena po dobu 10 dní na příslušném depu a v této době je možno se s přepravcem telefonicky domluvit na dalším postupu doručení.

Více o této přepravní službě naleznete na www.ppl.cz, kde je možné Vaši zásilku také sledovat.

Přepravní služba GEIS:

Pokud je objednávka uskutečněna do 13,00 hod, obstaráme Vám doručení zásilky ihned následující pracovní den v době od 8,00 – 18,00 hod. V den odeslání balíčku Vám přepravce zašle informativní e-mail (pokud byl poskytnut) o vyzvednutí Vašeho balíčku u prodejce. U zásilky na soukromou adresu je navíc informace formou SMS a telefonické avízo příjemci v den doručení.

Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy a pokusí se balíček doručit v následujících pracovních dnech nebo dle domluvy, opět budete telefonicky kontaktován. Není-li možno zásilku doručit ani na druhý pokus, je zásilka uložena po dobu 3-5 dní na příslušném depu a v této době je možno se s přepravcem telefonicky domluvit na dalším postupu doručení.

Více o této přepravní službě naleznete na www.geis.cz, kde je také možné nepřetržité sledování zásilky v reálném čase na internetu nebo smartphonu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

zpět nahoru

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:

 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího na telefonním čísle: 730 893 828 nebo napíše na emailovou adresu: info@fencee.cz, případně na adresu sídla prodávajícího. Uvede číslo faktury, své jméno, číslo účtu pro vrácení peněz a oznámí odstoupení od smlouvy. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
 • Jakmile budeme znát všechny tyto údaje, dohodneme s Vámi dalších podrobnostech ohledně vrácení či výměny zboží.
 • Ke zboží je třeba doložit doklad o koupi: pokladní doklad nebo faktura a potvrzený záruční list. Zboží musí být čisté, nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu.
 • Zboží musí být doručeno do 14 dnů od data převzetí na adresu: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun. Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí prodejce - dobírka bude odmítnuta).
 • Kupující hradí doručení na adresu Prodávajícího.
 • Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží do původního stavu (poštovné, výměna poškozeného obalu nebo v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Při ostatních nákupech není zákonný nárok na "bezplatné" vrácení zboží, jelikož je možno si zboží prohlédnout a vyzkoušet před pořízením. Nabízíme možnost dohody na tel. čísle 730 893 828.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

6. Záruční podmínky

zpět nahoru

 • Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 • Na naše vybrané zboží je poskytována záruční doba 36 měsíců (nebo doba uvedená na obalu). Na ostatní zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců.
 • Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

7. Práva z vadného plnění – Reklamační řád

zpět nahoru

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Kupující je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak

"Prodávající" je firma VNT electronics s. r. o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, zastoupená Jiřím Novákem (jednatel), IČO: 64793826, DIČ: CZ64793826. Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 9839. VNT electronics s. r. o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy spotřebitel věc přebírá:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě: neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamace dále nevzniká, pokud je zboží mechanicky poškozené spotřebitelem nebo by byla podána na součásti výrobku podléhající přirozenému opotřebení (např. u baterie).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Vyřízení reklamace

zpět nahoru

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený prodávající / výrobce,  v sídle jeho podnikání. Kupující uplatní právo na záruční opravu v sídle prodávajícího na adrese: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun.

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 730 893 828 nebo na e-mail: reklamace@dogtrace.com (je třeba uvést Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail a název reklamovaného zboží) a my se pokusíme závadu odstranit odbornou poradou nebo se s Vámi dohodneme na dalším postupu.

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly (reklamace, servis, křehké atp.).

Náklady na zaslání zboží nese zákazník. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Dobírkou nebude přijato.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Jelikož se snažíme, aby reklamace zboží netrvala příliš dlouho, vyřizujeme Vaše reklamace zpravidla do 2 - 3 týdnů.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět kupujícímu.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz předcházející bod), účtuje prodávající kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady, vč. přepravného a balného.

Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí 36 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

9. Zpětný odběr a ekologická likvidace výrobků

zpět nahoru

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o zajištění společného plnění” v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. se sídlem: Československého exilu 2062 / 8, 143 00 Praha 4 - Modřany. Seznam sběrných míst a jejich provozní doba včetně telefonních čísel je uvedena na webových stránkách www.asekol.cz.

Pokud se chcete zbavit již nefunkčního elektrozařízení, máte možnost ho odevzdat i u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost zařízení přijmout, pokud si spotřebitel koupí u něj nové zařízení (režim kus za kus).

V žádném případě nesmí použitý, nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, protože takové zařízení může obsahovat řadu nebezpečných látek ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít.

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, musí být kompletní.

K námi nabízeným produktům fakturujeme příspěvek na recyklaci. Tyto příspěvky jsme povinni účtovat na základě novely Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Dle nové legislativy je od 1.1.2021 nutné, aby byl příspěvek na recyklaci viditelný. Znamená to, že kupujíci musí být informovaný o výši příspěvku a nesmí být součástí ceny ceny výrobku. V praxi to bude fugovat tak, že na faktuře nebo daňovém dokladu bude muset být výše recyklačního příspěvku uvedena samostatně.

10. Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech

zpět nahoru

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ organizace ECOBAT. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na úvodní stránce www.ecobat.cz. Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.

Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

11. Ochrana osobních dat dle nařízení GDPR

zpět nahoru

Základní prohlášení

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Kdo jsme?

Naše webová adresa je: http://fencee.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Komentáře - když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici na https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média - pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies - pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva  dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů - příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje?
Jak dlouho uchováváme vaše údaje - pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva? 
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje - Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, email:info@fencee.cz, telefon: +420 461 310 762, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  -  jméno a příjmení
  -  e-mail
  - veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  - Technický správce
  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

zpět nahoru

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fencee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018

Sledujte nás na
sociálních sítích