Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Naše certifikáty

EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration)

Všechny naše produkty prochází detailním testování v akreditované Státní zkušebně strojů a.s, které je v souladu s požadavky všech norem a předpisů příslušných pro daný druh zařízení. Na základě těchto podkladů můžeme prohlásit, že všechny zařízení jsou bezpečné za podmínek obvyklého používání v souladu s návodem k obsluze. Prohlášení o shodě najdete v návodu k obsluze každého zařízení.

Chytrá RF zařízení

Zařízení jsou v souladu se směrnicí Rady Evropy a splňují požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu podle všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3. Všechny chytré zařízení podléhají certifikacím a požadavkům norem pro příslušný druh zařízení. Výpis norem najdete v návodu k obsluze každého zařízení. Zařízení s technologií Wi-Fi jsou schválenými produkty, které splňují standardy pro interoperabilitu, bezpečnost a protokoly specifické pro aplikace.

Sledujte nás na
sociálních sítích