Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Naše certifikáty

EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration)

Všechny naše produkty prochází detailním testování v akreditované Státní zkušebně strojů a.s, které je v souladu s požadavky všech norem a předpisů příslušných pro daný druh zařízení. Na základě těchto podkladů můžeme prohlásit, že všechny zařízení jsou bezpečné za podmínek obvyklého používání v souladu s návodem k obsluze. Prohlášení o shodě najdete v návodu k obsluze každého zařízení.

Chytrá RF zařízení

Zařízení jsou v souladu se směrnicí Rady Evropy a splňují požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu podle všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3. Všechny chytré zařízení podléhají certifikacím a požadavkům norem pro příslušný druh zařízení. Výpis norem najdete v návodu k obsluze každého zařízení. Zařízení s technologií Wi-Fi jsou schválenými produkty, které splňují standardy pro interoperabilitu, bezpečnost a protokoly specifické pro aplikace.

Certifikace ISO 9001:2015 - Kvalita je pro nás důležitá

Záleží nám na kvalitě našich produktů a služeb, proto jsme prošli auditem a certifikací mezinárodní normy ISO 9001:2015 v rámci Systému managementu kvality.

Chytrá RF zařízení chráněna užitným vzorem

Celý systém řešení Chytré farmy fencee Cloud je chráněn užitným vzorem č. 31675, Nº 1870632, Nr. 202018102939

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.