Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Reklamační řád

Našim zákazníkům se snažíme vždy poskytnout okamžité vyřešení technických problémů, rádi vám odpovíme na dotazy týkající se instalace, používání a údržby všech typů produktů značky fencee.

Dříve, než budete považovat zařízení za vadné, postupujte nejprve podle Návodu k použití a Seznamu možných závad.

Dále vám doporučujeme projít naše Reklamační desatero, které vám pomůže identifikovat možnou závadu. 

V případě, že informace poskytnutá v návodech nebo na našich webových stránkách není dostačující, kontaktujte naše Reklamační oddělení

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605
563 01 Lanškroun

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:00

Tel.: +420 730 893 827

E-mail: reklamace@dogtrace.com

Při zasílání zboží do servisu viditelně označte jako „reklamace“.

Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat: čisté zboží (bez tkaných a plastových řemenů), které je předmětem reklamace, v souladu s dokladem, prokazujícím vlastnické právo k tomuto zboží a průvodní dopis, který obsahuje:

  •    Jméno a adresa kupujícího (včetně jména kontaktní osoby, telefon, fax, e-mail)
  •    Reference a popis reklamovaného výrobku, typ, počet kusů
  •    Popis závady, důvod reklamace
  •    Potvrzený záruční list
  •    Kopii dokladu o zakoupení (nabytí) výrobku (faktura, dodací list) - přiložit 

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu ode dne doručení reklamovaného zboží, v některých případech dle předchozí domluvy s kupujícím.

Děkujeme

Sledujte nás na
sociálních sítích