Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Nejčastěji se ptáte

Obecné informace

  • Vzhledem k využití nejmodernějších technologií Vám můžeme oproti konkurenčním modelům nabídnout širokou škálu funkcí generátorů fencee.
  • Mimo běžných benefitů jako je vysoká odolnost výrobků, nabízíme také speciální funkce pro zvýšenou ochranu zvířat a okolí.
  • Velké svorky k připojení vodičů a uzemnění jsou pro pohodlnou instalaci dostupné na předním panelu zdrojů. Tím umožňují rychlé a bezpečné připojení vodičů oplocení.
Zobrazit více

Jak vybrat správný generátor fencee?

Vybrat vhodný generátor je velice důležité pro správné fungování ohrady.
Naše matice vám může pomoci s výběrem generátoru - stačí zvolit zvíře a velikost vaší ohrady. Důležité je ovšem zvážit a neopomenout všechny další okolnosti - kvalita uzemnění, kvalita vodičů, otrlost zvířat, apod. 

Zobrazit více

Odstraňování závad

  • Dříve než začnete považovat svůj přístroj za vadný, zkontrolujte, zda problém není způsoben nesprávným použitím nebo slabou baterií. Seznam možných závad je uveden v návodu, který je součástí každého balení našich výrobků.
  • Dále Vám doporučujeme projít naše Reklamační desatero, které Vám pomůže identifikovat možnou závadu. 
  • V případě, že nic z toho nepomůže, kontaktujte servisní oddělení nebo pošlete výrobek k našemu posouzení.
  • Kontakt servis tel.: +420 730 893 827 nebo e-mail reklamace@dogtrace.com.
Zobrazit více

Jak uzemnit elektrický ohradník?

Zakoupili jste fencee elektrický ohradník a lámete si hlavu nad tím, jak ho uzemnit? Uzemnění elektrického ohradníku je jedním z klíčových procesů, na kterém závisí celková funkce zařízení. Doporučujeme mu proto věnovat zvýšenou pozornost. 

Prvním krokem k perfektnímu uzemnění je kontrola všech potřebných komponentů elektrického ohradníku. Vybírat můžete z jednotlivých součástí ohradníku nebo z kompletních setů, které vám podstatně zjednoduší nákup.  Pokud si zvolíte set, pak je potřeba zhodnotit, jestli obsažené komponenty a počty vyhovují vašim potřebám a případně si některé prvky doobjednat, např. počet sloupků nebo delší vodič. Stejně tak můžete zvlášť dokoupit třeba zkoušečku, a to buď diodovou nebo digitální

Zobrazit více

Jak funguje elektrický ohradník?

Elektrický ohradník se skládá z elektrického generátoru a ohrazení vytyčeného sloupky a vodiči. Elektrický generátor zásobuje vedení ohradníku proudovými impulsy. Tyto impulsy jsou charakteristické vysokým napětím a velmi krátkým trváním (méně než 0,0003 sec.). Nicméně zásah elektrickým proudem je velmi nepříjemný a zvířata se učí rychle ohradník respektovat. Elektrický ohradník není jen fyzická, ale i psychická překážka.

Zobrazit více

Jak zjistit kvalitu RF signálu v dané oblasti?

Častým dotazem zákazníků před instalací našeho systému moderní chytré farmy je, zdali to bude fungovat, jestli se bude dobře šířit signál. Připravili jsme pro vás tento článek, který vám pomůže orientačně zjistit podmínky šíření radiofrekvenčního signálu na vaší farmě a mezi vašimi zařízeními.

Zobrazit více

Jaké napětí má elektrický ohradník?

Elektrický ohradník funguje na principu uzavření elektrického obvodu mezi ohradníkovým vodičem a zemí. Pro správné fungování ohradníku je klíčové vysoké napětí, které vytváří elektrický generátor.

Aby byl ohradník účinný a překonal odpor zvířecí kůže, musíme v něm naměřit dostatečné napětí. Výše minimálního napětí se odvíjí od konkrétního zvířete. U citlivějších zvířat, jako jsou koně a psi, je potřeba naměřit napětí alespoň 2500 V. V případě méně citlivých zvířat se tato hodnota pohybuje okolo 3500 V. Mezi taková zvířata řadíme například kozy nebo ovce.

Zdroje fencee v režimu bez zatížení generují napětí v rozmezí 9000 – 12 000 V. Každý prvek v ohradě má ale svůj odpor, který hodnotu vytvořeného napětí snižuje.

Zobrazit více

Proč elektrický ohradník ztrácí napětí?

Nejčastější zdrojem ztráty napětí v elektrickém ohradníku bývá špatná instalace ohrady. Jestliže vašemu ohradníku s postupem vzdálenosti klesá napětí, zkontrolujte, zda jsou vaše vodiče ohradníků správně instalované a izolované od země. Dotýká-li se někde něčeho ohradníkové lanko, páska nebo síť, dochází tak ke ztrátě napětí. 

Ze zkušenosti instalace sítě bývá častou příčinou ztráty napětí v ohradníku opřená nevyužitá část sítě o strom, budovu nebo plot. Kvůli tomu ovšem uniká napětí do země a vodič tím pádem ztrácí své celkové napětí. Také nemusíte mít vždy ohradu v uzavřeném kruhu. Vyřešit to můžete buď zabodnutím nevyužité části do země a nechat volně stát, nebo její nevyužitou část instalujte dvojitě, tím se souběžně vrátíte.

Zobrazit více

Jak vybrat vodiče elektrického ohradníku?

Vodiče patří mezi základní součásti elektrického ohradníku, jejich výběr se ale může zdát komplikovaný. Vybírat můžete z lanka, pásky nebo sítě.
Jak ale vybrat ten správný? Důležité je brát v potaz rozlohu pastviny a druh zvířete, který na ní chcete chovat. Při nákupu dbejte na tři základní faktory: vodivost, viditelnost a životnost.

Vodivost je dána fyzikálními vlastnostmi látky. Udává, jak daleko bude vodič schopný dopravit elektrické napětí. Mezi nejvodivější materiály, které využíváme, se řadí měď. V souvislosti s vodivostí věnujte pozornost také hodnotě odporu. Platí totiž, že čím vyšší odpor, tím nižší vodivost. Vodič s vysokým odporem proto nedoporučujeme používat na delší instalace (přes 2 km vodiče). Ohradě by jeho vlivem mohla hrozit úplná ztráta napětí. Viditelnost je klíčová pro rozpoznání ohrady zvířetem. Předchází se díky ní náhodným kontaktům a zvyšuje efektivitu ohrazení. 

Zobrazit více

Jak správně nastavit výšku ohradníku?

Už při přípravě stavby ohradníku je potřeba si rozmyslet, jak budou vedené vodiče a v jaké výšce budou instalovány. Výška jednotlivých vodičů souvisí především s výškou zvířete, které bude v ohradě pobývat nebo proti kterému se ohrada staví. Stejně jako při výběru vhodného generátoru pro konkrétní ohradu a zvíře je důležité vybrat vhodný vodič a správně jej instalovat. Pokud má být elektrický ohradník účinný a má překonat odpor zvířecí srsti, musíme na každém jeho místě naměřit dostatečné napětí.

Zobrazit více

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

Sledujte nás na
sociálních sítích