Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Jak uzemnit elektrický ohradník?

Zakoupili jste fencee elektrický ohradník a lámete si hlavu nad tím, jak ho uzemnit? Uzemnění elektrického ohradníku je jedním z klíčových procesů, na kterém závisí celková funkce zařízení. Doporučujeme mu proto věnovat zvýšenou pozornost. 

Prvním krokem k perfektnímu uzemnění je kontrola všech potřebných komponentů elektrického ohradníku. Vybírat můžete z jednotlivých součástí ohradníku nebo z kompletních setů, které vám podstatně zjednoduší nákup. Pokud si zvolíte set, pak je potřeba zhodnotit, jestli obsažené komponenty a počty vyhovují vašim potřebám a případně si některé prvky doobjednat, např. počet sloupků nebo delší vodič. Stejně tak můžete zvlášť dokoupit třeba zkoušečku, a to buď diodovou nebo digitální

K sestavení elektrického ohradníku budete potřebovat:

Generátory neboli zdroje elektrického ohradníku fencee dělíme do 9 modelových řad. Rozhodujícím faktorem je výkon generátoru a zdroj napájení ohradníku – kombinovaný nebo síťový. S tím je spojená délka a zatížení elektrické ohrady a také využití pro jednotlivá zvířata, proto jsme zdroje pro elektrické ohradníky rozdělili i podle zvířete. Související chytrá zařízení ohrady pro vzdálenou kontrolu a…

Přejít do kategorie

Dalším krokem je volba stanovišť, do kterých nainstalujete zemnící tyče s protikorozní ochranou. Při výběru místa pamatujte na pravidlo, že čím vlhčí stanoviště, tím vyšší vodivost. Nedoporučujeme proto písčitou ani kamenitou zeminu. 

Zemnící tyče je nutné zatlouct minimálně 1 m hluboko. Výjimkou jsou pouze ohradníky napájené bateriovými zdroji nebo pracující s nízkým výkonem. U takových zdrojů musí být hloubka uzemnění alespoň 0,5 m.
Dle potřeby konkrétního generátoru nebo při nedostatečné funkčnosti ohradníku doporučujeme instalovat více zemnících tyčí. To platí také pro suché pozemky s nižší elektrickou vodivostí. Přídavné tyče rozmístěte ve vzdálenosti cca 3 m od sebe. Nezapomeňte, že zemnící tyče nesmí být rezavé – rez izoluje

Dbejte také na to, aby mezi zemnící tyčí ohradníku a jiným uzemňovacím systémem (např. uzemnění domu, ochranným uzemněním napájecího systému nebo uzemněním hlásiče narušení), byla vzdálenost minimálně 10 m. Generátor nikdy nepřipojujte k jiným stávajícím zemněním, ani k zemnění jiného generátoru. Každý generátor musí mít své vlastní uzemnění. 

Podstatou fungování ohradníku je vytvoření negativního pólu v zemi a plusového pólu v nadzemní části ve vodičích. To zajistí právě uzemnění. K impulsu a následném zkratu dochází při kontaktu vodiče a zvířete, které stojí na zemi. V zemi se vytvoří mínusový pól a v nadzemní části plusový. 

Pro správné fungování elektrického ohradníku je nutné permanentně udržovat minimální hodnotu napětí. Napětí je především nosič impulsu a proto je potřeba zajistit jeho hodnotu alespoň 2 500–3 000 V.

Jak zkontrolovat uzemnění elektrického ohradníku?

Zkontrolujte, zdali vaše uzemnění funguje tak jak má.

 • Nejprve vypněte nebo odpojte zdroj elektrického ohradníku.
 • Poté zkratujte ohradník opřením železné tyče na vodič ohrady přibližně 50 – 100 m od zdroje.
 • V suché nebo písčité půdě zasuňte tyče až 30 cm do země.
 • Zapněte zdroj pro elektrický ohradník.
 • Zkontrolujte napětí ohradníku pomocí zkoušečky. Na zkoušečce musíte naměřit napětí nižší než 2 000 V kvůli zkratování ohrady.
 • Pokud se tak nestane, opět vypněte zdroj a pokračujte ve zkratování ohradníku přidáním dalších železných tyčí.
 • Až napětí klesne pod 2 000 V, jste připraveni otestovat systém uzemnění elektrického ohradníku.
 • Pomocí zkoušečky změřte napětí na uzemňovací tyči, umístěné nejdále od zdroje a zasuňte zemnící sondu zkoušečky do země 1 m od poslední zemnící tyče.
 • Ve vzdálenosti 1 m od zemnící tyče byste neměli ucítit nebo naměřit žádné napětí (maximálně 200 V).
 • Pokud je naměřená hodnota nižší než 200 V, vaše zemnění je vyhovující. Získáváte tak maximální výkon z vašeho elektrického ohradníku.
 • Jestliže je naměřená hodnota vyšší než 200 V, vaše zemnění potřebuje vylepšit, je nutno přidat další zemnící tyč nebo přesunout systém zemnění na vhodnější (vlhčí) místo.

Jak zkontrolovat uzemnění ohradníku

Nejčastější problémy

 • Ohradníku se dotýká vegetace (tráva, keře, stromy) > odstraňte, posekejte trávu.
 • Vodič ohradníku se dotýká země > přerušené vedení – opravte pomocí spojek.
 • Poškozené izolátory > vyměňte za nové izolátory.
 • Zauzlovaný vodič > nikdy nedělejte uzly, vždy použijte spojky elektrického ohradníku.
 • Zlepšete vodivost > propojte vodiče ohradníku každých 200 m, pomocí propojovacího kabelu.

Podívejte se na videonávod

Nápomocný vám bude i náš videonávod, který detailně popisuje celý proces instalace elektrického ohradníku včetně ukázky uzemnění. 

Stále si nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*
*
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje
najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.