Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Vlastnosti a funkce elektrických ohradníků

Jak funguje elektrický ohradník?

Elektrický ohradník se skládá z elektrického generátoru a ohrazení vytyčeného sloupky a vodiči. Elektrický generátor zásobuje vedení ohradníku proudovými impulsy. Tyto impulsy jsou charakteristické vysokým napětím a velmi krátkým trváním (méně než 0,0003 sec.). Nicméně zásah elektrickým proudem je velmi nepříjemný a zvířata se učí rychle ohradník respektovat. Elektrický ohradník není jen fyzická, ale i psychická překážka.

Zobrazit více

Jaké napětí má elektrický ohradník?

Elektrický ohradník funguje na principu uzavření elektrického obvodu mezi ohradníkovým vodičem a zemí. Pro správné fungování ohradníku je klíčové vysoké napětí, které vytváří elektrický generátor.

Aby byl ohradník účinný a překonal odpor zvířecí kůže, musíme v něm naměřit dostatečné napětí. Výše minimálního napětí se odvíjí od konkrétního zvířete. U citlivějších zvířat, jako jsou koně a psi, je potřeba naměřit napětí alespoň 2500 V. V případě méně citlivých zvířat se tato hodnota pohybuje okolo 3500 V. Mezi taková zvířata řadíme například kozy nebo ovce.

Zdroje fencee v režimu bez zatížení generují napětí v rozmezí 9000 – 12 000 V. Každý prvek v ohradě má ale svůj odpor, který hodnotu vytvořeného napětí snižuje.

Zobrazit více

10 zásad pro správnou funkčnost elektrického ohradníku

Tyto zásady byste měli dodržet, pokud chcete mít bezpečně fungující elektrický ohradník. 

  1. Kvalitní generátor fencee s vhodnou sílou impulsu.
  2. Ohrazení udržujte čisté, bez porostů jako je tráva, keře a větve. V opačném případě dochází ke „stahování“ impulsů do země, a tím ke snížení účinnosti ohrazení a nadměrné spotřebě baterie (obzvlášť u bateriových typů).
  3. Zajistěte perfektní uzemnění. Minimálně 1 m hluboko, příp. na několika místech. Je vhodné vybrat co nejvlhčí stanoviště – zvyšuje se vodivost. Použijte nerezavý, dobře vodivý kov. Zabezpečte vodivé propojení mezi zemnícími tyčemi navzájem a mezi vlastním zdrojem impulsů včetně kontaktů na přístroji.
Zobrazit více

Jsou generátory fencee odolné? Může na ně pršet, sněžit, svítit sluníčko?

Ano, veškeré naše výrobky vyrábíme tak, aby jim běžné povětrností vlivy neuškodily. Plastové díly jsou vyrobeny s UV ochranou. Veškeré částí jsou mezi sebou důkladně izolovány a zatěsněny. 

Pokud generátor vyloženě nepoložíte do kaluže nebo Vám nespadne do barelu s vodou, tak Vám vodotěsnost garantujeme.

Zobrazit více

Jakou spotřebu energie mají zdroje pro elektrický ohradník?

Zajímá vás, jakou spotřebu mají různé modely generátorů elektrického ohradníku fencee? Náš článek je tu přímo pro vás. Přečtěte si, jaké údaje je ve spojitosti se spotřebou potřeba sledovat a co vše má na její výši vliv.

Zobrazit více

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.