Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Vlastnosti a funkce elektrických ohradníků

Jak funguje elektrický ohradník?

Elektrický ohradník se skládá z elektrického generátoru a ohrazení vytyčeného sloupky a vodiči. Elektrický generátor zásobuje vedení ohradníku proudovými impulsy. Tyto impulsy jsou charakteristické vysokým napětím a velmi krátkým trváním (méně než 0,0003 sec.). Nicméně zásah elektrickým proudem je velmi nepříjemný a zvířata se učí rychle ohradník respektovat. Elektrický ohradník není jen fyzická, ale i psychická překážka.

Zobrazit více

Jaké napětí má elektrický ohradník?

Elektrický ohradník funguje na principu uzavření elektrického obvodu mezi ohradníkovým vodičem a zemí. Pro správné fungování ohradníku je klíčové vysoké napětí, které vytváří elektrický generátor.

Aby byl ohradník účinný a překonal odpor zvířecí kůže, musíme v něm naměřit dostatečné napětí. Výše minimálního napětí se odvíjí od konkrétního zvířete. U citlivějších zvířat, jako jsou koně a psi, je potřeba naměřit napětí alespoň 2500 V. V případě méně citlivých zvířat se tato hodnota pohybuje okolo 3500 V. Mezi taková zvířata řadíme například kozy nebo ovce.

Zdroje fencee v režimu bez zatížení generují napětí v rozmezí 9000 – 12 000 V. Každý prvek v ohradě má ale svůj odpor, který hodnotu vytvořeného napětí snižuje.

Zobrazit více

10 zásad pro správnou funkčnost ohradníku

Tyto zásady byste měli dodržet, pokud chcete mít bezpečně fungující elektrický ohradník. 

  1. Kvalitní generátor fencee s vhodnou sílou impulsu.
  2. Ohrazení udržujte čisté, bez porostů jako je tráva, keře a větve. V opačném případě dochází ke „stahování“ impulsů do země, a tím ke snížení účinnosti ohrazení a nadměrné spotřebě baterie (obzvlášť u bateriových typů).
  3. Zajistěte perfektní uzemnění. Minimálně 1 m hluboko, příp. na několika místech. Je vhodné vybrat co nejvlhčí stanoviště – zvyšuje se vodivost. Použijte nerezavý, dobře vodivý kov. Zabezpečte vodivé propojení mezi zemnícími tyčemi navzájem a mezi vlastním zdrojem impulsů včetně kontaktů na přístroji.
Zobrazit více

Jsou Vaše generátory odolné? Může na ně pršet, sněžit, svítit sluníčko?

Ano, veškeré naše výrobky vyrábíme tak, aby jim běžné povětrností vlivy neuškodily. Plastové díly jsou vyrobeny s UV ochranou. Veškeré částí jsou mezi sebou důkladně izolovány a zatěsněny. 

Pokud generátor vyloženě nepoložíte do kaluže nebo Vám nespadne do barelu s vodou, tak Vám vodotěsnost garantujeme.

Zobrazit více

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

Sledujte nás na
sociálních sítích