Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Funkce a benefity aplikace fencee Cloud

Online informace

Díky připojení do Cloudu máte stále online aktuální informace o všech připojených zařízeních.

Ovládání z telefonu

Ovládejte a monitorujte všechna zařízení pomocí mobilní aplikace fencee Cloud.

Online alarmy

V případě výjimečné, poruchové situace - okamžitý alarm do telefonu a na email.

Nepotřebuje SIM KARTU

Zařízení využívají bezplatnou radiovou RF technologii. Pro provoz není potřeba SIM KARTA. Nevznikají tak žádné další náklady na provoz zařízení.

Bez omezení

Aplikace nemá omezení na počet zařízení.

Šetří čas

Díky možnosti vzdáleného ovládání už nemusíte obcházet ohrady. Vše kontrolujete a ovládáte z telefonu nebo webu.

Přehledné grafy

Grafické znázornění průběhu naměřených hodnot za posledních 7 dní.

Seznam zařízení

Přehledné seznamy všech připojených zařízení, zobrazené podle nadřazených gateway.

Mapové podklady

Pro snadnou orientaci nad chytrou farmou můžete zařízení v mapě rozmístit na konkrétní polohu. Z mapy se pak lze snadno prokliknout přímo na konkrétní zařízení.

Připojení na cloud

Zařízení je možné připojit na Cloud a vzdáleně ho tak ovládat pomocí mobilního telefonu přes aplikaci fencee Cloud nebo webového rozhraní.

Základní informace o aplikaci fencee Cloud

Cloud sbírá data od generátorů a kontrolních monitorů. S pomocí FENCE WiFi GATEWAY GW100 pak můžete snadno nastavovat a ovládat jednotlivá zařízení z jednoho místa pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní.

Cloud

Je zabezpečené místo na internetu, přes které spolu komunikují všechna spárovaná zařízení. Díky tomu je možné nejen sdílet data s dalšími uživateli, ale i kontrolovat, nastavovat a ovládat ohrady prakticky odkudkoliv. Jedinou podmínkou je připojení k internetu.

Přes aplikaci fencee Cloud generátory nejen ovládáte, ale také kontrolujete a sledujete důležité hodnoty. Pomocí notifikací ve vašem telefonu a na emailu se ihned dozvíte o (nastalém) problému.

Máte přístup ke všem důležitým informacím o ohradě a možnost si pro každý generátor a monitor nastavit alarm, který vás informuje o překročení nastavených limitů. Zařízení je možné na dálku vypnout / zapnout, změnit výkon (50 %/100 %), nastavit alarmy nebo kontrolovat hodnotu napětí. Z monitoru získáváte informace o stavu napětí ohrady.

 • RF generátor připojený na ohradu komunikuje s centrální gateway. Z té pak snadno ovládáte a nastavujete hodnoty pro každý generátor.
 • Monitor na ohradě měří hodnotu napětí. Pokud měřené napětí klesne pod nastavený limit, pošle varování do gateway a ta prostřednictvím Cloudu rozešle upozornění do vašeho telefonu a na e-mail.

Všeobecné vlastnosti:

 • Aplikace nemá omezení na počet zařízení
 • Mapové podklady - pro snadnou orientaci můžete zařízení v mapě rozmístit na konkrétní polohu. Z mapy se pak lze snadno prokliknout přímo na konkrétní zařízení
 • Virtuální plot - pomocí virtuálního plotu si snadno zakreslíte ohrady do mapy. Barevné zobrazení symbolizuje stav ohrad. V případě vyhlášení alarmu, tak na první pohled velmi snadno lokalizujete, podle barvy, z jakého místa a jaké zařízení hlásí problém
 • Ovládání pomocí Cloudu podporují chytré RF generátory power DUO RF PDX a energy DUO RF EDX
 • S pomocí monitorovacího zařízení Monitor MX10 můžete přes Cloud také sledovat hodnoty napětí na ohradách

Ovládání pomocí aplikace

Ovládejte připojené zařízení pomocí aplikace fencee Cloud. Získejte tak přehled nad všemi připojenými zařízeními ve vašem telefonu nebo tabletu.

 • Aplikace pro Android na stažení v Google Play
 • Aplikace pro Apple iOS na stažení v App Store 
Ovládání pomocí aplikace
Ovládání přes webové rozhraní

Ovládání přes webové rozhraní

Kontrolujte a ovládejte připojená zařízení na vašem počítači pomocí webové rozhraní.

Sledujte hodnoty

Hodnoty, které můžete nastavovat a monitorovat s pomocí aplikace fencee Cloud.

 • Napětí - aktuální naměřené napětí na zařízení
 • Stav baterie - sledujte stav baterií na všech připojených zařízeních
 • Stav - zobrazuje stav generátoru. Rozlišujeme několik stavů:

ON - zapnutý, funkční    STANDBY - vypnutý v tzv. stand by módu, možno dálkově zapnout    OFF - vypnutý, bez možnosti dálkového zapnutí

 • Režim - u generátorů můžete přepínat výkon (režim) na 100 % nebo 50 % výkonu
 • Alarm - uživatelem nastavená limitní hodnota napětí, kdy při poklesu pod tuto hodnotu bude vyhlášen alarm
 • Výkon - podle aktuálního zatížení (odporu) ohrady, si generátor upravuje svůj výkon
 • Kvalita uzemnění
 • Impedance
Sledujte hodnoty
Seznamy zařízení a přehledné grafy

Seznamy zařízení a přehledné grafy

S fencee Cloud budete mít perfektní přehled.

 • Seznamy zařízení - přehledné seznamy všech připojených zařízení, zobrazené podle nadřazených gateway
 • Přehledné grafy - grafické znázornění průběhu naměřených hodnot za posledních 7 dní

Online alarmy

Stále online – ihned víte o nastalém problému.

 • V případě výjimečné, poruchové situace - okamžitý alarm do telefonu v podobě notifikace a na email
Online alarmy
Virtuální plot

Virtuální plot

Pomocí funkce virtuální plot lze snadno zakreslit ohrady do mapy.

 • V případě vyhlášení alarmu na první pohled velmi snadno lokalizujete podle barvy z jakého místa a jaké zařízení hlásí problém
 • U všech připojených gateways si můžete pomocí funkce zobrazení vazeb znázornit jednotlivé cesty spárovaných generátorů a monitorů ke konkrétní gateway

Tato funkce je dostupná pouze na webovém rozhraní www.fenceecloud.com 

Mapové podklady

Pro snadnou orientaci můžete zařízení umístit na přesnou polohu.

 • Z mapy se pak lze snadno prokliknout přímo na konkrétní zařízení
 • Pro okamžité určení polohy v mapě je možné zařízení kdykoliv vycentrovat
 • Máte-li v aplikaci více připojených zařízení, oceníte funkci přepínání mezi jednotlivými zařízeními 

Tato funkce je dostupná pouze na webovém rozhraní www.fenceecloud.com 

Mapové podklady
Katalog o moderní farmě

Sdílení zařízení s dalšími členy

Pomocí funkce sdílení přístupu můžete s jednotlivými uživateli sdílet údaje o jednotlivých zařízeních a navíc si vybrat funkce, které může osoba ovládat.

 1. Threshold - nastavitelná limitní hodnota napětí, kdy při poklesu pod tuto hodnotu bude spuštěn alarm
 2. Power output - možnost přepínání výkonu generátoru na 100 % nebo 50 %
 3. On / Off - dává uživateli možnost měnit stav generátoru

 

Sledujte nás na
sociálních sítích