Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Funkce a benefity aplikace fencee Cloud

Online informace

Všechny chytré zařízení fencee jsou stále aktivní a neustále spolu komunikují. Díky tomu máte v aplikaci fencee Cloud vždy aktuální informace o všech připojených zařízeních a elektrických ohradách.

Ovládání z telefonu

S centrální Gateway připojenou na Cloud můžete ovládat a monitorovat všechny chytré RF zařízení fencee pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. V aplikaci budete mít vždy aktuální informace o vašich elektrických ohradách kdykoliv budete potřebovat.

Online alarmy

Všechny poruchy a závady na ohradě nebo zařízení se dozvíte včas. Gateway je stále připojena na internet a v případě jakékoliv poruchové situace ihned rozposílá alarm do vašeho mobilního telefonu a na e-mail.

Nepotřebuje SIM KARTU

Všechny chytré zařízení fencee fungují na spojení pomocí bezplatné technologie RF. Pro jejich fungování proto není potřeba žádná SIM karta a nevznikají tak žádné další poplatky na provoz chytrých zařízení. Mobilní aplikace fencee Cloud je také zdarma pro OS Android nebo iOS.

Bez omezení

Aplikace fencee Cloud nemá žádná omezení na počet zařízení. Je tak pouze na vás kolik chytrých zařízení budete chtít pomocí Cloudu ovládat. Jedinou podmínkou je počet 12 zařízení na jednu centrální WiFi Gateway. 

Šetří čas

Pracujte efektivně, s chytrými RF zařízeními fencee a ovládáním vzdáleně pomocí aplikace fencee Cloud už nemusíte zdlouhavě obcházet ohrady při hledání problému. Vše kontrolujete a ovládáte online z mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.

Přehledné grafy

Přehledně graficky znázorňují průběh naměřených hodnot zařízení za posledních 7 dní. Můžete se tak vrátit v historii a sledovat zpětně výkon vašeho zařízení.

Seznam zařízení

Všechny zařízení připojená na fencee Cloud jsou přehledně zobrazeny v seznamu podle jednotlivých nadřazených Gateway. Velmi rychle a snadno tak v případě potřeby najdete hledané zařízení.

Mapové podklady

Pro snadnou orientaci v zařízeních, které máte rozmístěny u elektrických ohrad. Můžete využít mapové podklady, do kterých si jednotlivá zařízení rozmístíte na konkrétní přesnou polohu. Z mapy se pak snadno prokliknete na detail konkrétního zařízení. 

Virtuální plot

S virtuálním plotem si do mapových podkladů na přesnou polohu můžete snadno zakreslit vaše elektrické ohrady. Pomocí barev pak aplikace zobrazuje jednotlivé stavy ohrad. V případě poruchové situace a spuštění alarmu, velmi snadno na první pohled lokalizujete místo a zařízení, které problém hlásí.

Řízení přístupu

Umožňuje sdílet údaje o jednotlivých zařízeních s ostatními uživateli a udělovat jim práva k ovládání jednotlivých RF zařízení. Vaší elektrickou ohradu mohou v aplikaci sledovat např. 4 osoby, ale jen jedna z nich bude mít právo pro vypnutí/zapnutí generátoru nebo pro přenastavení hodnoty alarmu. 

Základní informace o aplikaci fencee Cloud

Unikátní systém Chytrá Farma s aplikací fencee Cloud vám zprostředkuje 100% přehled nad elektrickými ohradami nezávisle na tom, kde se zrovna nacházíte.

Cloudové úložiště sbírá data od chytrých generátorů a kontrolních zařízení tzv. monitorů, které měří napětí ve vzdálených nebo problematických místech v elektrické ohradě. Prostřednictvím Centrálního zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100 lze snadno nastavovat, kontrolovat a ovládat jednotlivá chytrá RF zařízení fencee mobilní aplikací nebo také z webového prohlížeče.

Cloud

Je zabezpečené místo na internetu, přes které spolu komunikují všechny spárované Chytré zařízení fencee. Díky tomu je možné nejen sdílet data s dalšími uživateli, ale také kontrolovat, nastavovat a ovládat ohradníky prakticky odkudkoliv.

Získáte přístup ke všem důležitým informacím o ohradě a možnost si pro každý chytrý generátor a monitor nastavit alarm, který vás informuje o překročení nastavených limitů. Zařízení je možné na dálku vypnout / zapnout, změnit výkon (50 /100 %), nastavit prahové hodnoty nebo kontrolovat hodnotu napětí. Z monitorovacího zařízení Monitoru MX10 získáváte informace o stavu napětí celé elektrické ohrady.

Chytrý RF generátor připojený na ohradu komunikuje pomocí RF technologie s centrální WiFi Gateway, z které jednoduše ovládáte a nastavujete hodnoty pro každý ohradník. Získáte dokonalý přehled o všech elektrických ohradách v mobilním telefonu.

Monitor připojený na ohradě měří hodnotu napětí. Pokud napětí klesne pod nastavený limit, pošle prostřednictvím rádiové frekvence varování do centrální WiFi Gateway, která pomocí Cloudu rozešle varovné notifikace do vašeho telefonu a na e-mail.

Všeobecné vlastnosti:

 • Aplikace bez omezení na počet připojených chytrých zařízení a na vzdálené ovládání mobilním telefonem.
 • Díky varovným upozornění ve vašem telefonu a v e-mailu se ihned dozvíte o (nastalém) problému a vyhnete se tak závažnějším potížím nebo dokonce útěku zvířat z bezpečné zóny elektrické ohrady.
 • Ovládání prostřednictvím Cloudu podporují chytré RF generátory power DUO RF PDX a chytré RF generátory energy DUO RF EDX s výkonem až 15 J.
 • Tyto chytré RF generátory využívají RF technologii - bezplatnou vzájemnou komunikaci skrze rádiovou frekvenci. Nebudete mít tak žádné další náklady na provoz chytré elektrické ohrady.
 • Pomocí monitorovacího zařízení Monitoru MX10 lze přes Cloud také sledovat hodnoty napětí v určitých sektorech elektrické ohrady.
 • Mapové podklady - pro snadnou orientaci můžete zařízení rozmístit v mapě na konkrétní polohu. Z mapových podkladů se pak lze snadno prokliknout přímo na konkrétní zařízení.
 • Virtuální plot - pomocí virtuálního plotu si snadno zakreslíte ohrady do mapy. Barevné zobrazení symbolizuje stav ohrad. V případě vyhlášení alarmu, tak na první pohled velmi snadno lokalizujete, podle barvy, z jakého místa a jaké zařízení hlásí problém
 • Ovládání a sledování ohradníků mobilem nebo z PC
 • Aplikace pro vzdálené ovládání ohradníků
 • Život s aplikací fencee Cloud

Ovládání pomocí aplikace

Ovládejte připojené zařízení pomocí aplikace fencee Cloud. Získejte tak přehled nad všemi připojenými zařízeními ve vašem telefonu nebo tabletu.

 • Aplikace pro Android na stažení v Google Play
 • Aplikace pro Apple iOS na stažení v App Store 
Ovládání pomocí aplikace
Ovládání přes webové rozhraní

Ovládání přes webové rozhraní

Kontrolujte a ovládejte připojená zařízení na vašem počítači pomocí webové rozhraní.

Sledujte hodnoty

Hodnoty, které můžete nastavovat a monitorovat s pomocí aplikace fencee Cloud.

 • Napětí - aktuální naměřené napětí na zařízení
 • Stav baterie - sledujte stav baterií na všech připojených zařízeních
 • Stav - zobrazuje stav generátoru. Rozlišujeme několik stavů:

ON - zapnutý, funkční    STANDBY - vypnutý v tzv. stand by módu, možno dálkově zapnout    OFF - vypnutý, bez možnosti dálkového zapnutí

 • Režim - u generátorů můžete přepínat výkon (režim) na 100 % nebo 50 % výkonu
 • Alarm - uživatelem nastavená limitní hodnota napětí, kdy při poklesu pod tuto hodnotu bude vyhlášen alarm
 • Výkon - podle aktuálního zatížení (odporu) ohrady, si generátor upravuje svůj výkon
 • Kvalita uzemnění
 • Impedance
Sledujte hodnoty
Seznamy zařízení a přehledné grafy

Seznamy zařízení a přehledné grafy

S aplikací fencee Cloud budete mít perfektní přehled.

 • Seznamy zařízení - přehledné seznamy všech připojených zařízení, zobrazené podle nadřazených gateway
 • Přehledné grafy - grafické znázornění průběhu naměřených hodnot za posledních 7 dní

Online alarmy

Stále online – ihned víte o nastalém problému.

 • V případě výjimečné, poruchové situace - okamžitý alarm do telefonu v podobě notifikace a na email
Online alarmy
Virtuální plot

Virtuální plot

Pomocí funkce virtuální plot lze snadno zakreslit ohrady do mapy.

 • Při vyhlášení alarmu, tak na první pohled snadno lokalizujete, podle barvy, z jakého místa a jaké zařízení hlásí problém
 • U všech připojených gateways si můžete pomocí funkce zobrazení vazeb znázornit jednotlivé cesty spárovaných generátorů a monitorů ke konkrétní gateway

Mapové funkce aplikace fencee Cloud

Mapové podklady

Pro snadnou orientaci můžete zařízení umístit na přesnou polohu.

 • Z mapy se pak lze snadno prokliknout přímo na konkrétní zařízení
 • Pro okamžité určení polohy je možné zařízení kdykoliv vycentrovat
 • Máte-li v aplikaci více připojených zařízení, oceníte funkci přepínání mezi jednotlivými zařízeními 

Mapové funkce aplikace fencee Cloud

Mapové podklady
Katalog o moderní farmě

Sdílení zařízení s dalšími členy

Funkce sdílení přístupu umožňuje sdílet údaje o jednotlivých zařízeních. Vyberte si funkce, které může daná osoba ovládat.

 1. Threshold - nastavitelná limitní hodnota napětí, kdy při poklesu pod tuto hodnotu bude spuštěn alarm
 2. Power output - přepínání výkonu generátoru na 100 % nebo 50 %
 3. ON / OFF - dává uživateli možnost měnit stav generátoru

Řízení přístupu a sdílení zařízení s dalšími členy Chytré Farmy

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.