Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Provoz systému Moderní chytré farmy fencee Cloud v ZOO a zámek Zlín-Lešná

Provoz systému Moderní chytré farmy fencee Cloud v ZOO a zámek Zlín-Lešná

Je tomu více než 8 měsíců, co jsme v zoologické zahradě Zlín instalovali systém Moderní chytré farmy pro vzdálené ovládání, neustálou kontrolu a přehled nad elektrickými ohradami. Záměrem implementace systému bylo i celkové zefektivnění práce jednotlivých techniků a úspora jejich času. Pojďme se tedy s odstupem času detailněji podívat na fungování systému chytré farmy s aplikací fencee Cloud v zoologické zahradě Zlín.

O používání systému chytré farmy v provozu, jeho výhodách a možnostech jsme hovořili se správcem elektrických ohrad zoo Vlastimilem Mizerou. Z jeho povídání o celém systému chytrých ohradníků fencee bylo již po několika větách zřejmé, že je pro zoologickou zahradu podstatným přínosem a zefektivněním práce pro celý tým ošetřovatelů a techniků, kteří s ním každý den pracují. Díky systému chytré farmy teď mohou v zoologické zahradě věnovat více času jiným úkolům, než je každodenní starost o elektrické ohradníky spojená s kontrolou správné funkčnosti elektrického zabezpečení. Získali důvěru v náš systém, který je okamžitě upozorní, když se něco pokazí. Je to skvělá pojistka pro bezpečný chov tak majestátných šelem, o kterých si povíme níže. 

 „Za půl roku používání systému jsme neshledali jediný problém. Díky systému máme naprosto perfektní přehled o stavu všech elektrických ohrad.“

                                             Říká správce elektrických ohrad Vlastimil Mizera

Zlínská ZOO a jejich elektrické ohradníky pod dohledem Moderní chytré farmy s aplikací fencee Cloud

V případě poruchy jsme ihned informováni

Nepřetržitá kontrola elektrických ohrad s online dohledem - to jsou benefity, kterých si zaměstnanci zlínské zoo pracující s aplikací fencee Cloud nejvíce váží. Každý technik nebo chovatel, který má zvířata v ohradách na starosti, je vybaven chytrým telefonem s aplikací fencee Cloud. Běžní chovatelé a ošetřovatelé mají z důvodu bezpečnosti v aplikaci zřízen uživatelský kontrolní přístup s omezeným přístupem k některým funkcím aplikace„S nástupem systému chytré farmy mají ošetřovatelé a chovatelé povinnost každé ráno zkontrolovat jednotlivé ohrady v aplikaci a v případě zjištění problému začnou podnikat kroky pro opravení. Já samozřejmě jednotlivé ohrady také kontroluji z počítače. Tam mám generátory a celé ohrady zakresleny v mapách a v případě jakékoliv nestandardní situace informuji daného technika o problému a společně ihned hledáme řešení. Oproti minulosti je to obrovská výhoda v případě poruchy o ní ihned víme a jedeme přesně na místo problému, které nám ukážou mapové podklady v aplikaci fencee Cloud.“ - chválí funkci systému pan Mizera. 

Spokojenost se systémem chytré farmy fencee v ZOO Zlín

Elektrické ohrady v zoo a jejich obyvatelé

Pojďme si podrobněji představit jednotlivé obyvatele elektrických ohrad v zoo, kterými jsou různé druhy zvířat, pro které jsme měli tu čest chvíli pracovat. Zvířata ve zlínské zoo jsou rozdělena do 4 oblastí – Afrika, Asie, Austrálie a Amerika. Díky spolupráci a zavedení našeho systému chytrých ohradníků do několika výběhů, jsme měli příležitost se podívat do všech oblastí se zvířaty z různých kontinentů.

Dželada hnědá

Dželady patří mezi paviány, ale liší se od nich několika znaky. Většinu svého života stráví na zemi, kde sbírají trsy trávy, které si po pečlivé kontrole dávají do úst. Na stromy lezou jen výjimečně. Dospělý samec dosahuje hmotnosti přesahující až 20 kg. Žijí ve skupinách tvořených samcem a několika samicemi s mláďaty. Ta zůstávají ve skupině velmi dlouho a opouští ji až okolo věku 8 let. Počet volně žijících dželad se nyní odhaduje na 50 až 60 tisíc.

Zabezpečení výběhů v zoo Zlín pomocí systému Moderní chytré farmy fencee

Dželady mají ve zlínské zoo velmi velký výběh (jeden z největších, které mají dželady v evropských zahradách k dispozici), s rozlohou téměř 5000 m². Do zázemí dželad byly instalovány dva chytré generátory fencee energy DUO RF EDX150externí anténou pro zajištění bezproblémového chodu s co nejkvalitnějším přenosem RF signálu mezi zařízeními. Jsou zde dva samostatné okruhy ohradníku, každý napájen z jednoho generátoru, kvůli bezpečnosti. Spolu s generátory jsou zde umístěny čtyři kontrolní Monitory MX10, tzv. hlídači, kteří měří napětí ohrady a data posílají do centrálního ovládacího zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100. Monitory hlásí alarmy v případě ztráty napětí a pomáhají při lokalizaci místa problému na ohradě. Jsou umístěny v problémových místech, kde často dochází k poklesu napětí v elektrickém ohradníku. Generátory a monitory jsou připojeny na centrální gateway č. 2.

Hyena skvrnitá

Kousek od výběhu dželad se nachází výběh s hyenami. Hyeny pochází z Afriky, nejčastěji se vyskytují v savanách, polopouštích a hornatých oblastech. Při lovu potravy dokáže běžet rychlostí až 65 km/hod a její stisk v čelistech, kterými dokáže rozdrtit i velké kosti, ji řadí na první místa v odstraňování mršin. Jejich obrovská chuť k jídlu umožní sežrat dospělému jedinci naráz až 14,5 kg masa. Žijí v uspořádaných klanech o 5 až 30 jedincích a vládne jim dominantní samice. Smečka dokáže za noc naběhat až 80 km.

Systém Moderní chytré farmy fencee chrání výběh s hyenami v zoo Zlín

Hyeny mají v zoo svůj členitý prostor v kopcovitém terénu. Plocha jejich výběhu dosahuje téměř 400 m². Pro napájení elektrického oplocení držícího hyeny bezpečně ve svém výběhu byly použity dva chytré generátory energy EDX150 s výkonem 15 J. Na elektrické oplocení byly umístěny také dva kontrolní monitory, které v pravidelných intervalech hlásí napětí ve vodičích. Díky tomu mají technici přehled o případných ztrátách výkonu v elektrickém oplocení. Generátory a monitory jsou připojeny přes centrální gateway č. 1.

Medvěd pyskatý

Vždy všemi oblíbený druh medvěda. Ty jsou na rozdíl od ostatních medvědů obvykle aktivní za soumraku a v noci. Jejich jídelníček tvoří především termiti a mravenci, neodmítnou ale ani ovoce. Při lovení termitů stočí svůj dlouhý jazyk do úzké trubičky, přitiskne čenich k otvoru, uzavře nozdry a začne termity vysávat z hnízda. Způsobuje při tom zvuk podobný hučení vysavače. Dospělý medvěd dosahuje hmotnosti až 140 kg a délky těla až 190 cm.

Moderní chytrá farma fencee pro vzdálené monitorování a ovládání elektrických ohradníků s medvědy v zoo Zlín

Medvědi mají v zoo opravdu krásný a velký areál. S délkou oplocení 170 metrů tvoří pro medvědy výběh o celkové rozloze 1890 m². U medvědů je elektrický ohradník jednou z mnoha překážek při jakékoliv snaze o opuštění vymezeného prostoru. Celý medvědí výběh je tvořen s velkým výškovým rozdílem, betonovými stěnami a elektrickým ohradníkem na vrchní hraně stěny. O napájení ohradníku se starají dva chytré generátory energy EDX150. 

Tři
kontrolní monitory rozdělují elektrickou ohradu na tři různé sektory. Jsou instalované v hůře dostupných místech a hlídají napětí určitých sektorů ohrady. Ošetřovatelé tak mají neustálý přehled o celé elektrické ohradě a v případě sebemenší ztráty napětí pod stanovenou úroveň ihned vědí, který sektor hlásí prostřednictvím monitoru problém

Pojďte se s námi podívat na to, jak probíhala instalace našeho unikátního systému pro vzdálené ovládání a monitoring elektrických ohradníků v zoologické zahradě. 

Přejít na článek

Díky kontrolnímu monitoru přišli v zoo na příčinu problému způsobující pokles napětí „U medvědího výběhu jsme často řešili problém s nízkým napětím a nebyli jsme schopni rozpoznat, odkud problém přichází. Po instalaci kontrolních monitorů jsme zjistili, že pokles na ohradě nastane pouze v případě, kdy je po dešti a mokré větve zatíží určitý sektor ohrady natolik, že gateway spustí alarm. Teď už víme, co problém způsobovalo, v místech jsme udělali potřebná opatření na odstranění vegetace a nyní je vše v pořádku.“ Popisuje vyřešení problému pan Mizera.

Lev konžský

Jedno z nejkrásnějších zvířat, které je často označováno za krále zvířat. Ten ve zlínské zoo – lev konžský, je vzácně chovaným poddruhem lva. Jeho druh je ohrožený a počet se stále snižuje. Lvi jsou označováni za společenská zvířata, žijí ve smečkách, které mají 5-30 členů. Dospělý jedinec dokáže na posezení spořádat až 45 kilogramů masa.

Zabezpečení výběhu se lvy ve Zlínské zoo pomocí chytrých ohradníků fencee - Moderní chytrá farma

Výběh lvů je podobně jako u medvědů velmi dobře zabezpečeným místem s několika stupni ochrany. Naše elektrické RF ohradníky jsou nejdůležitějším zabezpečením výběhu. Lvi v zoo žijí v nádherném, rozlehlém výběhu s postavenými dřevěnými stanovišti, na kterých mohou odpočívat. Jejich domov se rozprostírá na ploše kolem 1300 m². Celé elektrické oplocení rozdělené na dva okruhy napájí dva naše nejvýkonnější chytré zdroje ohradníku EDX150 s externími anténami pro zajištění bezproblémového přenosu RF signálu do centrální ovládací gateway. Velká část zázemí lvů je totiž situována ve skále, kde tloušťka stěny přesahuje i 1 m. V takových místech doporučujeme vždy instalovat externí anténu a vyhnout se případným poklesům RF signálu. Celé elektrické zabezpečení monitorují na různých místech 4 kontrolní monitory, které měří elektrické napětí a dávají chovatelům jistotu o tom, že jsou šelmy bezpečně hlídány

Tygr ussurijský 

A to nejhezčí nakonec. Tygr, který obývá zlínskou zoo, je největší žijící kočkovitou šelmou a jednou z největších šelem vůbec. Konkrétně tygr ussurijský je velmi ohrožený druh, který je před vyhynutím a je přísně chráněn. Jeho hmotnost dosahuje až 300 kg a délka těla bývá až 280 cm. Tygrovi vyhovuje samotářský způsob života a do páru se sdružuje pouze v období rozmnožování.

Zabezpečení tygřího výběhu v zoo Zlín systémem Moderní chytré farmy fencee

Tygr v zoo disponuje rozlehlým a členitým výběhem o celkové ploše téměř 1600 m². Do lvího prostoru byly instalovány 2 chytré zdroje ohradníku EDX150 s externími anténami. Technici zoo poté rozmístili 2 kontrolní monitory do míst, kde často zaznamenávají pokles napětí. Generátory a monitory jsou připojeny přes centrální gateway č. 1. Následně bylo vše pečlivě zakresleno do mapových podkladů v aplikaci fencee Cloud (viz obrázek v galerii pod článkem).

Jaguar Trek – největší výběh v Evropě

Posledním dílem do skládačky zajištění elektrické ochrany ve zlínské zoo bylo zabezpečení nového dokončujícího se areálu a expozice s jaguáry pod názvem Jaguar Trek. Kontaktování ze strany zoo proběhlo po několika měsících spokojenosti s fungováním již zprovozněného systému chytré farmy u prvních 5 druhů zvířat. Neváhali jsme ani minutu. Bylo nám velkou ctí podílet se na nové největší expozici s těmito krásnými zvířaty v Evropě s rozlohou přes 2000 m².

Jaguar Trek pod dohledem systému Moderní chytré farmy fencee

K zabezpečení výběhů a celého areálu s jaguáry bylo použito 5 chytrých generátorů energy DUO RF EDX150 s další již třetí centrální jednotkou GATEWAY GW100. U každého výběhu byl na vstupu do ohrady instalován také kontrolní Monitor MX10. Nyní mají ošetřovatelé celý areál a výběhy jaguárů neustále pod kontrolou a mají také absolutní přehled o každé elektrické ohradě.

Výsledek a celková spokojenost  

Závěrem se podívejme na realizaci a fungování sytému chytré farmy v zoologické zahradě Zlín. V první etapě bylo zabezpečeno 5 výběhů. Prakticky u každého výběhu byly instalovány 2 samostatné okruhy elektrického ohradníku, každý napájen samostatným chytrým generátorem EDX150 a podle potřeby byly u jednotlivých ohrad instalovány kontrolní monitory. Celkem tedy 24 chytrých RF zařízení, která byla spárována na dvě centrální jednotky GATEWAY GW100, ty byly umístěny do serverovny v hlavní budově areálu zoo. Zdroje elektrického ohradníku i centrální ovládací jednotky byly doplněny o externí antény pro zajištění bezproblémového přenosu RF signálu i v horších podmínkách, jako je například špatné počasí.

V druhé fázi došlo k dodání veškerých komponentů k elektrickému zabezpečení nového areálu pod názvem Jaguar Trek. Zde byla přímo v budově instalována třetí centrální jednotka GATEWAY GW100, na kterou bylo připojeno 5 chytrých zdrojů elektrického ohradníku včetně kontrolních monitorů. Celkem je tedy aktuálně v provozu 31 chytrých RF zařízení fencee, které zajišťují zabezpečení elektrických ohrad u vybraných zvířat v zoologické zahradě.

fencee Cloud
Akce
15 J

Generátor elektrického ohradníku fencee energy DUO RF EDX150

Zdroj napájení: 230 V ~ / 12
Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 21 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 1250 mA
12 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Akce

Centrální ovládací zařízení pro elektrické ohradníky FENCE WiFi GATEWAY GW100

Napájecí adaptér: 230 V ~ / 50 Hz, 14 VDC
Spotřeba: max. odběr 300 mA
Záložní baterie: 9,6 V - 800m Ah
8 999 Kč
skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Akce

Monitorovací zařízení Monitor MX10 k elektrickému ohradníku

Zdroj napájení: 2 × baterie typ C LR14
Připojení na fencee Cloud: √
Magnetický ovladač: √
2 999 Kč
Skladem
Detail produktu

Externí anténa pro RF zařízení k elektrickým ohradníkům - 2 m

Vysílací frekvence: 869,525 MHz
Hmotnost: 0,1 kg
799 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Akce
8 J

Set elektrického ohradníku chytrá farma - RF zdroj 8 J - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZDARMA

Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 11 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 750 mA
Výstupní energie: 8 J
16 999 Kč
Skladem
Detail produktu
Vytipováno celkem 5 produktů

Spolupráci se zlínskou zoo považujeme za velmi úspěšný projekt, díky kterému došlo ke vzájemné spokojenosti. Očekávání ze strany zoologické zahrady byla naplněna a systém chytré farmy fencee Cloud šetří zaměstnancům a technikům zoo cenné hodiny práce každý den. O celkové spokojenosti s fungováním systému chytré farmy vypovídají slova spokojeného správce elektrických ohrad:

„Systém chytré farmy splnil všechna očekávání, která jsme měli. Nejvíce si vážíme online dohledu, kdy vidíme přehledně stavy jednotlivých ohrad. V neposlední řadě si ceníme podstatné úspory času jednotlivým chovatelům během hledání závady na ohradě nebo při běžné kontrole, kterou jsme před pořízením vašeho chytrého systému byly nucení provádět. Můžeme být tedy naprosto v klidu, vše ovládáme a kontrolujeme ihned z telefonu nebo počítače. Zbývající elektrické ohrady, které nejsou zabezpečeny chytrým systémem fencee, jsme nuceni fyzicky kontrolovat každý druhý den.“ 

                                                 Správce elektrických ohrad Vlastimil Mizera

Všem zvířatům a návštěvníkům zoo Zlín přejeme příjemný pobyt a děkujeme za možnost spolupráce s cílem zlepšení efektivity práce zaměstnanců a chovatelů zoologické zahrady Zlín. Pokud přemýšlíte o pořízení systému Moderní chytré farmy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi zodpovíme veškeré nejasnosti a pomůžeme doladit všechny detaily týkající se instalace.

O slavnostním otevření nové expozice Jaguar Trek si můžete přečíst zde: www.zoozlin.eu/jaguar-zoo-zlin/
Obrázky: Archiv zoo Zlín www.zoozlin.eu

V přiložené galerii najdete ukázky z aplikace fencee Cloud a také několik fotek ze zoo.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho prosím :)

Komentáře ke článku

Vložit komentář

Přidat komentář ke článku Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou

*
*
*

Sledujte nás na
sociálních sítích