Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

Zákazník

ZOO a zámek Zlín - Lešná
ZOO a zámek Zlín - Lešná

Místo

Zlín, Česká republika

O farmě

6 zabezpečených výběhů s rozlohou 12 000 m²
30 zvířat Dželada hnědá, Hyena skvrnitá, Medvěd pyskatý, Lev koňžský, Tygr ussurijský, Jaguár americký
34 aktivních RF zařízení
14 uživatelů v aplikaci

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu
"Systém chytré farmy nám velmi pomáhá a splňuje všechna očekávání, která jsme měli. Nejvíce si vážíme online dohledu a nepřetržité kontroly, díky které vidíme stavy jednotlivých ohrad a v neposlední řadě také ušetříme čas chovatelů při hledání závady na ohradě nebo při běžné kontrole."
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera

Je tomu více než 8 měsíců, co jsme v zoologické zahradě Zlín instalovali systém Moderní chytré farmy pro vzdálené ovládání, neustálou kontrolu a přehled nad elektrickými ohradami. Jedním z hlavních záměrů implementace systému bylo zefektivnění práce jednotlivých pracovníků a úspora jejich času.

Ještě před samotným popisem jednotlivých výběhů se pojďme obrazně podívat na přínos, který systém pracovníkům přinesl. V současné chvíli je v areálu aktivních 34 RF zařízení. Všechna jsou připojena na fencee Cloud, do kterého má z mobilní aplikace přístup 17 zaměstnanců. Veškeré mapové podklady pak spravuje správce elektrických ohrad z jednoho centrálního PC. Výsledkem instalace systému je časová úspora 3 hodiny každý den. V pracovním měsíci pak 11 pracovních dní. Pokud se zamyslíme nad finanční stránkou a pracovní hodiny převedeme na peníze, měsíční úspora činí 18 207 Kč. Za celý pracovní rok úspora činí přes 218 000 Kč, což je více jak polovina pořizovací ceny. Obrovským přínosem celého systému v zlínské Zoo je ale především: „Naprosto perfektní přehled o stavu všech elektrických ohrad a ušetření času chovatelům.“ Jak říká pan Mizera, správce elektrických ohradníků v Zoo.

Jak hodnotí systém pracovníci Zoo?

O používání systému Chytré Farmy, jeho výhodách a možnostech jsme hovořili se správcem elektrických ohrad Vlastimilem Mizerou. Z jeho povídání o celém systému chytrých ohradníků fencee bylo již po několika větách zřejmé, že je pro zoologickou zahradu podstatným přínosem a zefektivněním práce pro celý tým chovatelů a techniků, kteří s ním každý den pracují. Díky systému teď mohou v zoologické zahradě věnovat více času jiným úkolům, než je každodenní starost o elektrické ohradníky spojená s kontrolou správné funkčnosti elektrického zabezpečení. Zaměstnanci Zoo získali důvěru v náš systém, který je okamžitě upozorní na jakoukoli nestandardní situaci. Systém Chytré Farmy fencee Cloud je tedy skvělou pojistkou nejen při chovu hospodářských zvířat, ale také pro zabezpečení výběhů tak majestátných zvířat, o kterých si povíme níže.

Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

"Systém Chytré Farmy s aplikací fencee Cloud nám umožní mít ohradníky nepřetržitě pod kontrolou a usnadní také odhalování konkrétního místa poruchy."
Ředitel Zoo Zlín Ing. Roman Horský
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

„Nejvíc si vážíme online dohledu, kdy vidíme přehledně stavy jednotlivých ohrad. Můžeme být tedy naprosto v klidu, vše ovládáme a kontrolujeme ihned z telefonu, nebo počítače.“
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma - Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara

Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara - Chytrá Farma

"Dálkové ovládání a kontrola elektrického ohradníku je skutečně neskutečný pomocník. Ušetří mi nervy a minimálně 50 % nákladů a času."
Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
8 781 měsíčně
105 372 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Zemědělské družstvo Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

Statek Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

"S Chytrou Farmou mám jistotu, že všechny elektrické ohrady fungují správně. Neustálý dozor nad ohradníky nám značně zjednodušuje práci. Ohrady ovládám z telefonu odkudkoliv chci, v tom vidím velkou časovou úsporu."
zoo technik Josef Šmíd
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
9 756 Kč měsíčně
117 072 Kč ročně
Návratnost
za 8 měsíců
Využití chytrého elektrického ohradníku ve SCHOKu - Chytrá Farma

Využití chytrého elektrického ohradníku ve svazu chovatelů ovcí a koz - Chytrá Farma

"Co se týká pohotovostního režimu z hlediska nenadálých událostí tak ta aplikace v telefonu je k nezaplacení."
Ing. Jiří Huml, ředitel SCHOK
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 6 měsících
Chytrá Farma fencee na ovčí farmě Petrlák

Chytrá Farma s aplikací fencee Cloud na ovčí Farmě Petrlák

"Před pořízením chytrého generátoru fencee jsme museli pokaždé chodit ke vzdálenému zdroji ohradníku, nebo na někoho volat, aby nám napájení vypnul – následovala metoda pokus/omyl jestli je ohrada stále pod proudem nebo ne."
Majitel pan Vlastimil Petrlák
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Cold River

Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Coldriver

"Ovládání ohradníku mobilním telefonem je super vychytávka. Člověku to dojde, až když si to sám vyzkouší. Jedním kliknutím vypnu zdroj kdykoliv chci. Předtím s tím musel pomáhat junior, který vždy běžel vypnout zdroj tlačítkem."
Majitel pan Eman Hanyk
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
28 hodin měsíčně
4 120 Kč měsíčně
49 440 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících

V případě poruchy jsme ihned informováni

Nepřetržitá kontrola elektrických ohrad s online dohledem – to jsou benefity, kterých si zaměstnanci pracující s aplikací fencee Cloud váží nejvíce. Každý technik nebo chovatel, který má zvířata v ohradách na starosti, je vybaven chytrým telefonem s aplikací fencee Cloud. Běžní chovatelé a ošetřovatelé mají z bezpečnostních důvodů zřízen uživatelský kontrolní přístup s omezenou možností k ovládání vybraných funkcí aplikace. „S nástupem systému Chytré Farmy mají ošetřovatelé a chovatelé povinnost každé ráno zkontrolovat jednotlivé ohrady v aplikaci a v případě zjištění problému začnou podnikat kroky pro opravení. Já samozřejmě jednotlivé ohrady také kontroluji z počítače. Tam mám generátory a celé ohrady zakresleny v mapách a v případě jakékoliv nestandardní situace informuji daného technika o problému a společně ihned hledáme řešení. Oproti minulosti je to obrovská výhoda – v případě poruchy o ní ihned víme a jedeme přesně na místo problému, které nám ukážou mapové podklady v aplikaci fencee Cloud.“ - chválí funkci systému pan Mizera. 

Elektrické ohrady v Zoo a jejich obyvatelé

Pojďme si podrobněji představit jednotlivé obyvatele elektrických ohrad, kterými jsou různé druhy zvířat, pro které jsme měli tu čest chvíli pracovat. Zvířata ve zlínské Zoo jsou rozdělena do 4 oblastí – Afrika, Asie, Austrálie a Amerika. Díky spolupráci a zavedení našeho systému chytrých ohradníků do několika výběhů, jsme měli příležitost se podívat do všech oblastí se zvířaty z různých kontinentů.

Jednotlivé výběhy byly zabezpečeny elektrickým ohradníkem napájeným chytrými generátory EDX. Dále byly v každém výběhu umístěny kontrolní Monitory MX10, které měří napětí ohrady a data posílají do centrálního zařízení Gateway GW100, které je přes WiFi připojeno k internetu.

  • Gateway č. 1 prostřednictvím generátorů a monitorů sbírá data o ohradách hyeny skvrnité, tygra ussurijského a medvěda pyskatého.
  • Gateway č. 2 shromažďuje data o ohradách dželady hnědé a lva konžského.

Pojďme si nyní blíže představit zvířata jednotlivých výběhů a zařízení, použitá k jejich zabezpečení:

Dželada hnědá

Dželady patří mezi paviány, většinu svého života však stráví na zemi, kde sbírají trsy trávy a na stromy lezou jen výjimečně. Dospělý samec dosahuje hmotnosti přesahující až 20 kg. Žijí ve skupinách tvořených samcem a několika samicemi s mláďaty.

Zabezpečení výběhů v zoo Zlín pomocí systému Moderní chytré farmy fencee

Ve Zlíně mají dželady jeden z největších výběhů v Evropě s rozlohou téměř 5000 m². Do zázemí dželad byly instalovány dva chytré generátory fencee energy DUO RF EDX150 s externí anténou pro zajištění bezproblémového chodu s co nejkvalitnějším přenosem RF signálu mezi zařízeními. Kvůli bezpečnosti zde byly nainstalovány dva samostatné okruhy ohradníku, každý napájen z jednoho generátoru. Spolu s generátory jsou zde umístěny čtyři kontrolní Monitory MX10, tzv. hlídači, kteří měří napětí ohrady, hlásí alarmy v případě ztráty napětí a pomáhají také při lokalizaci místa problému. Generátory a monitory byly připojeny na centrální ovládací zařízení WiFi GATEWAY GW100.

Hyena skvrnitá

Hyeny pochází z Afriky, nejčastěji se vyskytují v savanách, polopouštích a hornatých oblastech. Jedná se o jednoho z nejpilnějších mrchožroutů, kdy dospělý jedinec dokáže naráz sežrat až 14,5 kg masa. Žijí v uspořádaných klanech o 5 až 30 jedincích a vládne jim dominantní samice. Smečka dokáže za noc naběhat až 80 km.

Systém Moderní chytré farmy fencee chrání výběh s hyenami v zoo Zlín

Hyeny mají svůj členitý prostor v kopcovitém terénu. Plocha jejich výběhu dosahuje téměř 400 m². Pro napájení elektrického oplocení držícího hyeny bezpečně ve svém výběhu byly použity dva chytré generátory energy EDX150 s výkonem 15 J. Na elektrické oplocení byly umístěny také dva kontrolní monitory, které v pravidelných intervalech hlásí napětí ve vodičích. Díky tomu mají technici přehled o případných ztrátách výkonu v elektrickém oplocení. Generátory a monitory byly stejně jako v případě dželad připojeny na centrální ovládací zařízení.

Medvěd pyskatý

Jedná se o velmi oblíbený druh medvěda, který je, na rozdíl od ostatních medvědů aktivní především za soumraku a v noci. Medvěd v dospělosti měří úctyhodných 190 cm, přičemž jeho hmotnost se může vyšplhat až na 140 kg.

Moderní chytrá farma fencee pro vzdálené monitorování a ovládání elektrických ohradníků s medvědy v zoo Zlín

Není se tedy možné divit tomu, že mají medvědi pyskatí k dispozici opravdu velký výběh o celkové rozloze 1890 m². Celý medvědí výběh je tvořen s velkým výškovým rozdílem, betonovými stěnami a elektrickým ohradníkem na vrchní hraně stěny. Ohrada byla zabezpečena dvěma chytrými generátory energy EDX150 a třemi kontrolní monitory, které jí rozdělují na 3 různé sektory. Monitory byly nainstalovány v hůře dostupných místech, aby hlídaly napětí v určitých sektorech ohrady. Ošetřovatelé tak mají neustálý přehled o celé elektrické ohradě a v případě sebemenší ztráty napětí pod stanovenou úroveň ihned vědí, který sektor hlásí prostřednictvím monitoru problém.

Díky kontrolnímu monitoru přišli pracovníci na příčinu problému způsobující pokles napětí. „U medvědího výběhu jsme často řešili problém s nízkým napětím a nebyli jsme schopni rozpoznat, odkud problém přichází. Po instalaci kontrolních monitorů jsme zjistili, že pokles na ohradě nastane pouze v případě, kdy je po dešti a mokré větve zatíží určitý sektor ohrady natolik, že gateway spustí alarm. Teď už víme, co problém způsobovalo. V místech jsme udělali potřebná opatření na odstranění vegetace a nyní je vše v pořádku.“ Popisuje vyřešení problému pan Mizera.

Lev konžský

Lev je jedno z nejkrásnějších zvířat, které je často označováno za samotného zvířecího krále. Ten ve zlínské Zoo – lev konžský, je vzácně chovaným a ohroženým poddruhem lva. Lvi žijí ve smečkách, které čítají 5-30 členů. Dospělý jedinec dokáže na posezení spořádat až 45 kilogramů masa.

Zabezpečení výběhu se lvy ve Zlínské zoo pomocí chytrých ohradníků fencee - Moderní chytrá farma

Výběh lvů je podobně jako u medvědů velmi dobře zabezpečeným místem s několika stupni ochrany. Jejich výběh se rozprostírá na ploše téměř 1300 m². Naše elektrické RF ohradníky jsou nejdůležitějším zabezpečením výběhu. Celé elektrické oplocení bylo rozděleno na dva okruhy. Pro napájení byly instalovány naše nejvýkonnější chytré zdroje ohradníku EDX150 s externími anténami, které zajišťují bezproblémový přenos RF signálu do centrální ovládací gateway. Velká část zázemí lvů je totiž situována ve skále, kde tloušťka stěny přesahuje i 1 m. V takových místech doporučujeme vždy instalovat externí anténu a vyhnout se případným poklesům RF signálu. Celé elektrické zabezpečení je monitorováno na různých místech čtyřmi kontrolními monitory, které měří elektrické napětí a dávají chovatelům jistotu o tom, že jsou šelmy bezpečně hlídány. 

Tygr ussurijský 

A to nejhezčí nakonec. Tygr je největší žijící kočkovitou šelmou a jednou z největších šelem vůbec. Konkrétně tygr ussurijský je velmi ohrožený druh, který je na pokraji vyhynutí a je tedy přísně chráněn. Jeho hmotnost dosahuje až 300 kg při délce těla až 280 cm. Tygrovi vyhovuje samotářský způsob života a do páru se sdružuje pouze v období rozmnožování.

Zabezpečení tygřího výběhu v zoo Zlín systémem Moderní chytré farmy fencee

Tygr disponuje rozlehlým a členitým výběhem o celkové ploše téměř 1600 m². Do lvího prostoru byly instalovány 2 chytré zdroje ohradníku EDX150 s externími anténami. Technici zoo poté rozmístili 2 kontrolní monitory do nejkritičtějších míst ohrady. Generátory a kontrolní monitory byly spárovány na centrální gateway. Následně bylo vše pečlivě zakresleno do mapových podkladů v aplikaci fencee Cloud (viz obrázek v galerii pod článkem).

Výsledek druhé fáze projektu

Závěrem si pojďme shrnout druhou fázi realizace a fungování sytému Chytré farmy v zoologické zahradě Zlín. V druhé části projektu bylo zabezpečeno 5 výběhů. Prakticky u každého výběhu byly instalovány dva samostatné okruhy elektrického ohradníku, každý napájen chytrým generátorem EDX150 a podle potřeby byly u jednotlivých ohrad instalovány kontrolní monitory. Celkem tedy bezpečnost těchto pěti ohrad zajišťuje 24 chytrých RF zařízení, která byla spárována na dvě centrální jednotky GATEWAY GW100. Ty byly umístěny do serverovny v zámečku zoologické zahrady. Zdroje elektrického ohradníku i centrální ovládací jednotky byly dále doplněny o externí antény pro zajištění bezproblémového přenosu RF signálu i v horších podmínkách.

Pokračování spolupráce po úspěšné implementaci systému Moderní Chytré Farmy fencee Cloud do pěti výběhů zoologické zahrady ve Zlíně. Tentokrát se jednalo o zabezpečení nového největšího výběhu s jaguáry v Evropě. 

Přejít na článek

O celkové spokojenosti s fungováním systému Chytré farmy u zmíněných pěti výběhů s elektrickými ohradníky vypovídají slova spokojeného správce elektrických ohrad.

„Systém Chytré Farmy splnil všechna očekávání, která jsme měli. Nejvíce si vážíme online dohledu, kdy vidíme přehledně stavy jednotlivých ohrad. V neposlední řadě si ceníme podstatné úspory času jednotlivých chovatelů během hledání závady na ohradě, nebo při běžné kontrole, kterou jsme před pořízením vašeho chytrého systému byly nucení provádět.“

                                                 Správce elektrických ohrad Vlastimil Mizera

fencee Cloud
15 J
Zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF  EDX150
SLEVA 15% s kódem LETO15

RF zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX150

Zdroj napájení: 230 V ~ / 12 V
Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 21 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 1250 mA
9 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Centrální ovládací zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100
SLEVA 15% s kódem LETO15

Centrální ovládací zařízení pro elektrické ohradníky FENCE WiFi GATEWAY GW100

Napájecí adaptér: 230 V ~ / 50 Hz, 14 VDC
Spotřeba: max. odběr 300 mA
Záložní baterie: 9,6 V - 800m Ah
4 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Monitorovací zařízení Monitor MX10
SLEVA 15% s kódem LETO15

Monitorovací zařízení Monitor MX10 k elektrickému ohradníku

Zdroj napájení: 2 × baterie typ C LR14
Připojení na fencee Cloud: √
Magnetický ovladač: √
2 499 Kč
Skladem
Detail produktu
Anténa externí 2 m pro RF zařízení
SLEVA 15% s kódem LETO15

Externí anténa pro RF zařízení k elektrickým ohradníkům - 2 m

Vysílací frekvence: 869,525 MHz
Hmotnost: 0,1 kg
799 Kč
Skladem více než 5 ks
Detail produktu
fencee Cloud
8 J
Set elektrického ohradníku chytrá farma - RF zdroj 8 J - centrální WiFi Gateway - Monitor MX10 ZDARMA
SLEVA 15% s kódem LETO15

Set elektrického ohradníku Chytrá Farma - RF zdroj 8 J - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZDARMA

Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 11 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 750 mA
Výstupní energie: 8 J
12 999 Kč
Skladem
Detail produktu
Vytipováno celkem 5 produktů

Všem zvířatům a návštěvníkům Zoo Zlín přejeme příjemný pobyt a děkujeme za tuto cennou zkušenost. Přemýšlíte-li o pořízení systému Moderní Chytré Farmy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy a pomůžeme vám doladit všechny detaily týkající se instalace.

V přiložené galerii najdete ukázky z aplikace fencee Cloud a také několik fotek ze Zoo.

Obrázky: Archiv Zoo Zlín www.zoozlin.eu

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho prosím :)

Komentáře ke článku

Vložit komentář

Přidat komentář ke článku Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou

*
*
*
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje
najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

utility model

Chráněno užitným vzorem

Celý systém Chytré Farmy fencee Cloud je chráněn užitným vzorem č.31675

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.