Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara - Chytrá Farma

Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara - Chytrá Farma

Zákazník

Klub chovatelů plemene Shetlandská ovce
Klub chovatelů plemene Shetlandská ovce

Místo

Bystřice, okres Frýdek-Místek

O farmě

Louky a pastviny s ohradníky s celkovou rozlohou 12 ha
95 zvířat Shetlandské ovce a zástavový skot
4 RF zařízení fencee

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
8 781 měsíčně
105 372 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Chytrá Farma - Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara
"Chytrá Farma pro mě znamená komfort a jsem díky ní ve větší psychické pohodě. Každé ráno si udělám kávu, mrknu do aplikace na stav elektrických ohrad a pak se podívám, jaké bude počasí."
Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

Pojďte se s námi podívat na vyčíslitelné i nevyčíslitelné přínosy propracovaného systému chytrého elektrického ohradníku podle slov místopředsedy Svazu chovatelů a ovcí pana Romana Cieslara. Dozvíte se, s čím vším vzdáleně ovládaná elektrická ohrada, kterou pan Cieslar využívá už 3 roky, pomůže, jaké má výhody a proč byste ji měli mít i vy. Vzhledem k poloze ovčí farmy umístěné mezi Beskydami a Slovenskými hranicemi dojde také na pár slov o problémech s hojně se vyskytujícími vlky. O tom, jak se tato aktuální problematika řeší a jak s těmito potížemi dokáže pomoct Chytrá Farma s aplikací fencee Cloud.

Hlavní důvody k pořízení systému Chytré Farmy

Na ovčí farmě v Bystřici nenechávají nic náhodě, své elektrické ohrady mají ve 100% stavu a dbají na zabezpečení zvířat tím nejlepším možným způsobem. Hlavním důvodem je skutečnost, že se nachází v oblasti s hojným výskytem vlků, se kterými si musí místní chovatelé ovcí a skotu poradit. Dalším souvisejícím důvodem je fakt, že vzdáleně ovládaná a neustále hlídaná elektrická ohrada je podle slov pana Cieslara komfort, který se podepíše jak na fyzickém, tak na psychickém zdraví každého chovatele zvířat.

Online monitoring elektrické ohrady pro klid v duši

Neustálé měření neboli kontrola napětí elektrické ohrady s chovnými zvířaty přijde vhod. U elektrického ohradníku s účelem ochrany ovcí a telat proti predátorům to platí dvojnásob. Vlci jsou inteligentní zvířata, která využijí každého nedostatku nebo dokonce úplného výpadku napájecího zdroje elektrické ohrady.

 Chytrá Farma fencee Cloud na farmě pana Cieslara

S chytrými ohradníky fencee vždy víte, v jakém stavu je vaše ohrada, a v případě poklesu napětí pod nastavenou hodnotu vám přijde výstražné upozornění do mobilního telefonu a PC. Sledování stavu elektrického ohradníku je podle pana Cieslara jeden ze dvou zásadních důvodů k pořízení Chytré Farmy fencee. Možnost okamžité reakce v případě problému na elektrické ohradě proti vlkům je pochopitelně obrovské plus.

Výstražné upozornění na poškozený ohradník 

Ovládání elektrického ohradníku telefonem pro časovou a finanční úsporu

  • Ovládání během práce s ohradníkem:

Dálkové ovládání elektrické ohrady je pro pana Cieslara nutnost, bez které by se už v žádném případě neobešel. Ušetřený čas a energii při opravách a práci s elektrickým ohradníkem prý velmi rád věnuje smysluplnějším činnostem než teď už zbytečnému pobíhání kolem ohradníku.

„Práce s elektrickým ohradníkem bez dálkového ovládání byla otrocká práce, tolik nachozených kilometrů kvůli pouhému vypnutí ohradníku vytažením zdroje ze zásuvky.“

Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

  • Vzdálené ovládání se 100% přehledem o ohradě odkudkoliv potřebujete:

Vzdálené ovládání a dokonalý přehled o napětí v ohradě na neomezenou vzdálenost se panu Cieslarovi nejednou vyplatil. Například jednou z konference alarmoval svoji ženu, když mu přišlo výstražné upozornění na velkou ztrátu napětí zapříčiněnou přetrhanými vodiči.

 Chytrá Farma fencee Cloud na farmě pana Cieslara

Vyčíslitelné i nevyčíslitelné benefity Chytré Farmy podle pana Cieslara

Krátké shrnutí hlavních výhod, které umožňují efektivní práci s elektrickým ohradníkem, šetření nákladů, námahy a dokonce i nervů majitelům a chovatelům svých hospodářských zvířat.

Komfort, který se nedá vyčíslit v penězích

Když jsme se zeptali na nejcennější přínosy chytrého ohradníku fencee, hned jako první padlo slovo na komfort a psychickou pohodu, kterou Chytrá Farma přináší.

„Já tvrdím, že je to prostě komfort. Můžu kdykoliv vycestovat a přitom mít odkudkoliv přehled o stavu své elektrické ohrady. Jsem ve větší psychické pohodě, když vím, že ohrady fungují.“

Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

Monitoring jako důkazní materiál

Online monitoring elektrické ohrady, tedy neustálé sledování zásadních parametrů a hodnot, které ovlivňují správnou funkci elektrické ohrady, má tu výhodu, že je podle něj poznat standardní zabezpečení pastviny funkčním ohradníkem.

„Monitoring přes cloud je pro mě velmi důležitý a potřebný. Slouží také jako důkazní materiál v okamžiku, kdy vlk opravdu napadne má zvířata.“

Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

Chytrá Farma fencee u pana Cieslara

Ušetření minimálně 50 % nákladů při kontrole, opravách a manipulaci s ohradníkem

Základní funkce vzdáleně ovládané ohrady – ON/OFF (vypnutí a zapnutí) zajistí při spravování a běžné manipulaci s elektrickou ohradou významnou úsporu času a fyzické energie. Pan Cieslar nám bez dlouhého rozmýšlení sdělil, že tímto způsobem ušetří minimálně polovinu času, který by jinak strávil zbytečným chozením ke zdroji a zpět. Pravidelná kontrola elektrické ohrady se stává hračkou, jelikož se jedním kliknutím v telefonu dozvíte, zda ohrada „kope, jak má“, nebo je něco špatně.

„Dálkové ovládání a kontrola elektrického ohradníku je skutečně neskutečný pomocník. Ušetří mi nervy a minimálně 50 % nákladů a času.“

Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

Vlci proti Podhlalaňským ovčákům a důmyslné Chytré Farmě fencee

Na ovčí farmě v Bystřici se s vlky vypořádávají po svém. Po několika útocích na ovce se pan Cieslar rozhodl zvolit nejefektivnější způsob, jak ochránit svá zvířata před těmito nemilosrdnými predátory. Postavil precizní elektrickou ohradu (standard AOPK) bez jediného technického nedostatku, pořídil si chytrý ohradník fencee, se kterým má absolutní kontrolu a přehled o elektrickém zabezpečení svých ovcí, a v neposlední řadě si také obstaral několik pasteveckých psů, kteří brání své stádo i v těch nejhorších možných scénářích.

Poptejte konzultaci k dotacím na ohrady proti vlkům

Chtěli byste si i vy pořídit elektrický ohradník na ochranu před vlkem? A víte, že můžete zažádat o dotaci? My vám pomůžeme s vyřízením všech náležitostí pro získání dotace na ochranu před vlky. Od návrhu ohrady až po veškeré nesrovnalosti v dokumentaci a podání žádosti.
Nezávazná poptávka

Pastvy rozděluje na denní a noční. „Běžná“ denní ohrada je vysoká cca 120 cm a má dohromady 3 řady ohradníkových vodičů. Zpravidla těch nejkvalitnějších vodivých lanek, co se dají koupit, ty levné prý nedávají smysl vzhledem k nižší kvalitě, zpracovatelnosti a trvanlivosti. V případě neočekávaného útoku vlků za dne má na místě své psy, kteří neúnavně střeží ovce 24 hodin denně. Své místo tu má také jedna oddaná fenka Australská kelpie, která v případě potřeby precizně nahání ovce.

Pastva nejblíže obydlí funguje jako noční elektrická ohrada s vysokým zabezpečením podle aktuálního standardu AOPK. Pět řad perfektně vypnutých vodičů a 100% stav elektrické ohrady napájené z nejvýkonnějšího generátoru energy DUO RF EDX150 (15 J) na nás udělala velký dojem. Naměřené napětí v ohradníku ukazuje hodnotu až 11 000 V. Když jsme slyšeli názor, že chytrý vlk vždy raději zamíří k sousedním farmám s nekvalitně postavenými nebo dokonce nefunkčními ohradníky, ani na chvíli jsme o tom nepochybovali.  

Elektrické ohrady pro Shetlandské ovce a zástavový skot

Aktuálně se na farmě hospodaří s více jak 80 ovcemi malého plemena Shetlandských ovcí, které se vyznačují velmi jemnou vlnou v mnoha barvách a odstínech, po které je značná poptávka. Zaujala nás nejen vzhledová, ale i zvuková rozmanitost tohoto plemene - téměř každá ovečka totiž vypadá i mečí poněkud odlišně. V poměrně velké elektrické ohradě využívají tzv. rotační pastvinu, kdy se pastva pravidelně rozděluje na více sekcí, které jsou střídavě vypásány. Cílem je zabezpečení adekvátní produkce sena. Podívejte se na webové stránky klubu chovatelů plemene Shetlandská ovce: www.shetlandskaovce.cz

Pastvina s ovcemi

Elektrická ohrada pro ovce se nachází v bezprostřední blízkosti obydlí, je umístěná v poměrně prudkém svahu a je rozdělená na tři větší úseky s různou mírou zabezpečení. Část situovaná nejblíže domu funguje jako noční elektrická ohrada, postavená podle standardu AOPK a nemá jediné slabé místo. Jak bylo zmíněno výše, téměř všude jsou použity ta nejlepší vodivá lanka ohradníku, která jsou pomocí kvalitních ohradníkových izolátorů vedena pracně zatloukanými dřevěnými kůly. Na několika málo místech jsou vidět i mobilní plastové sloupky k ohradníku, které se používají také k snadnému přemisťování rotační pastvy.

Pastvina se skotem

Vzdálená pastvina s krávami a býčky v celkovém počtu 6 kusů se nachází v sousední vesnici Nýdek. Zde je téměř celá elektrická ohrada kompletně zabezpečená také podle standardu AOPK, jelikož se v ohradě pohybují mladí býčci, u kterých je riziko napadení vlkem prý skoro stejné. Podél jedné strany ohrady se navíc nachází koridor, kudy vlci pravidelně chodí a obyvatelé je tam registrují již více jak 5 let. Pevná neboli trvalá elektrická ohrada je postavená z dřevěných kůlů a robustního ocelového ohradníkového drátu.

Jak ohradu s ovcemi tak ohradu se skotem napájí nejvýkonnější chytré generátory energy DUO RF EDX s mnoha praktickými funkcemi. Jednou z nich je postupné navyšování výkonu při poklesu napětí v elektrické ohradě z nominálních 33 % až do 100 % výkonu (automatické měření podle aktuálního stavu/zatížení ohradníku).

„Automatické přidávání výkonu je pro mě velké plus ve chvíli, kdy dojde k poklesu napětí nebo zkratu. Třeba když mi po ránu začnou krást napětí mokré kapradiny, které ovce nežerou.“

Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK

Prohlédněte si i další případové studie

Sbírání osobních zkušeností, cenných informací a potřeb našich klientů považujeme za jednu z velmi důležitých činností, která je nám velkou inspirací při dalším vývoji chytrých zařízení pro elektrické ohradníky, a věříme, že pomáhá i našim dalším zákazníkům.

Zemědělské družstvo Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

Statek Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

"S Chytrou Farmou mám jistotu, že všechny elektrické ohrady fungují správně. Neustálý dozor nad ohradníky nám značně zjednodušuje práci. Ohrady ovládám z telefonu odkudkoliv chci, v tom vidím velkou časovou úsporu."
zoo technik Josef Šmíd
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
9 756 Kč měsíčně
117 072 Kč ročně
Návratnost
za 8 měsíců
Chytrá Farma fencee na ovčí farmě Petrlák

Chytrá Farma s aplikací fencee Cloud na ovčí Farmě Petrlák

"Před pořízením chytrého generátoru fencee jsme museli pokaždé chodit ke vzdálenému zdroji ohradníku, nebo na někoho volat, aby nám napájení vypnul – následovala metoda pokus/omyl jestli je ohrada stále pod proudem nebo ne."
Majitel pan Vlastimil Petrlák
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Využití chytrého elektrického ohradníku ve SCHOKu - Chytrá Farma

Využití chytrého elektrického ohradníku ve svazu chovatelů ovcí a koz - Chytrá Farma

"Co se týká pohotovostního režimu z hlediska nenadálých událostí tak ta aplikace v telefonu je k nezaplacení."
Ing. Jiří Huml, ředitel SCHOK
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 6 měsících
Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Cold River

Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Coldriver

"Ovládání ohradníku mobilním telefonem je super vychytávka. Člověku to dojde, až když si to sám vyzkouší. Jedním kliknutím vypnu zdroj kdykoliv chci. Předtím s tím musel pomáhat junior, který vždy běžel vypnout zdroj tlačítkem."
Majitel pan Eman Hanyk
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
28 hodin měsíčně
4 120 Kč měsíčně
49 440 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

"Systém Chytré Farmy s aplikací fencee Cloud nám umožní mít ohradníky nepřetržitě pod kontrolou a usnadní také odhalování konkrétního místa poruchy."
Ředitel Zoo Zlín Ing. Roman Horský
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

"Systém Chytré Farmy splnil všechna očekávání, která jsme měli. Nejvíce si vážíme online dohledu nad elektrickými ohradami a podstatné časové úspory při běžném provozu."
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

„Nejvíc si vážíme online dohledu, kdy vidíme přehledně stavy jednotlivých ohrad. Můžeme být tedy naprosto v klidu, vše ovládáme a kontrolujeme ihned z telefonu, nebo počítače.“
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let

 

Chytrá Farma fencee Cloud

Propracovaný a mnoha zákazníky důkladně vyzkoušený systém vzdáleně ovládané a monitorované elektrické ohrady, kde platíte pouze vstupní investici za chytrý RF ohradník a centrální ovládací zařízení Wi-Fi Gateway. Po spárování dvou hlavních zařízení získáváte neomezené ovládání ohradníku bezplatnou aplikací fencee Cloud pro mobilní telefony, tablety a také PC. Neřešíte žádné další provozní náklady, SIM karty ani měsíční poplatky.

Prohlédněte si krátké ilustrační video s funkcemi a vlastnostmi systému Chytré Farmy. Podívejte se i na další videa o aplikaci fencee Cloud na našem youtube kanálu fencee.

Další podrobné informace najdete na prezentačním webu Chytré Farmy fencee Cloud

Zařízení Chytré Farmy fencee

fencee Cloud
15 J
Zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF  EDX150
SLEVA 15% s kódem LETO15

RF zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX150

Zdroj napájení: 230 V ~ / 12 V
Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 21 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 1250 mA
9 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Centrální ovládací zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100
SLEVA 15% s kódem LETO15

Centrální ovládací zařízení pro elektrické ohradníky FENCE WiFi GATEWAY GW100

Napájecí adaptér: 230 V ~ / 50 Hz, 14 VDC
Spotřeba: max. odběr 300 mA
Záložní baterie: 9,6 V - 800m Ah
4 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
15 J
Set elektrického ohradníku Smart Farming + Monitor MX10
SLEVA 15% s kódem LETO15

Set elektrického ohradníku Chytrá Farma - RF zdroj 15 J - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZDARMA

Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 21 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 1250 mA
Výstupní energie: 15 J
14 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
8 J
Zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX80
SLEVA 15% s kódem LETO15

RF zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX80

Zdroj napájení: 230 V ~ / 12 V
Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 11 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 750 mA
7 999 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Univerzální monitorovací sada ohradníku - WiFi Gateway - Monitor MX10
SLEVA 15% s kódem LETO15

Univerzální monitorovací sada ohradníku - WiFi Gateway - Monitor MX10 - Sledování v aplikaci

LCD displej: √
Připojení na fencee Cloud: √
LED indikace: √
7 499 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Přídavná monitorovací sada elektrického ohradníku - 3 × kontrolní Monitor MX10
SLEVA 15% s kódem LETO15

Přídavná sada monitorovacích zařízení elektrického ohradníku - 3 × kontrolní Monitor MX10

Připojení na fencee Cloud: √
LED indikace: √
Zvukový alarm: √
7 099 Kč
Skladem
Detail produktu
fencee Cloud
Novinka
15 J
Set elektrického ohradníku Chytrá Farma - RF zdroj 15 J - WiFi Gateway - 3 × Monitor MX10
SLEVA 15% s kódem LETO15

Set elektrického ohradníku Chytrá Farma - RF zdroj 15 J - WiFi Gateway - 3 × Monitor MX10

Spotřeba zdroje na 230 V: 6 - 21 W
Spotřeba zdroje na 12 V: 200 - 1250 mA
Výstupní energie: 15 J
21 999 Kč
Skladem
Detail produktu
Vytipováno celkem 7 produktů

Pokud přemýšlíte o pořízení tohoto systému a chtěli byste získat všechny výhody Chytré Farmy s aplikací fencee Cloud, neváhejte se na nás obrátit. Rádi zodpovíme veškeré dotazy a budeme vám vždy k dispozici.

Několik fotek z farmy pana Cieslara

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho prosím :)

Komentáře ke článku

Vložit komentář

Přidat komentář ke článku Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou

*
*
*
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje
najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.

Posíláme zkušenosti, které oceníte. Případy správného použití
výrobků, jak se o výrobky starat nebo jak na ně získat slevu.

utility model

Chráněno užitným vzorem

Celý systém Chytré Farmy fencee Cloud je chráněn užitným vzorem č.31675

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.