Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Statek Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

Statek Vlkov pod dohledem Chytré Farmy

Zákazník

Statek Vlkov
Statek Vlkov

Místo

Semanín, Vlkov, Pazucha, Strakov, Kozlov

O farmě

Elektrické ohradníky s celkovou rozlohou 500 ha
740 zvířat Skot - plemeno Charolais a Herford
9 aktivních RF zařízení

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
9 756 Kč měsíčně
117 072 Kč ročně
Návratnost
za 8 měsíců
Zemědělské družstvo Vlkov pod dohledem Chytré Farmy
"Největší výhoda systému je pro mě nepřetržité hlídání pastvin, to že může být člověk v klidu. Areálů máme dohromady pět, je to spousta zvířat rozmístěných na velkém území. V aplikaci je vše přehledné, ráno se podívám na mobil a zjistím, jaké je napětí."
zoo technik Josef Šmíd

Letos v létě jsme se jeli podívat do Vlkova pozdravit pana Šmída, se kterým jsme se v minulosti setkali, kvůli zprovoznění našeho systému chytrých ohradníků. Povídali jsme si o tom, v čem jim systém nejvíce pomáhá a šetří čas. Zjišťovali jsme největší výhody, a také proč by se už nevrátili ke klasickým ohradníkům bez možnosti monitoringu a vzdáleného ovládání.

Statek Vlkov, který čítá celkem 15 zaměstnanců, vzniklo jako nástupnická organizace statku Svitavy v roce 1993. Zaměřuje se na živočišnou, ale také rostlinnou výrobu. Velká část produkce putuje do regionálních jatek Sloupnice. Rozlehlé pastviny s několika od sebe vzdálenými ohradami najdete mezi Českou Třebovou, Litomyšlí a Semanínem. Na území se nachází celkem 6 elektrických ohradníků s celkovou rozlohou téměř 350 ha. Zbylých 600 ha je využito k rostlinné výrobě se zaměřením na pšenici, ječmen, řepku a kukuřici. Celkem 740 ks skotu převážně masného plemene Charolais se pase na členitých pastvinách Svitavské pahorkatiny. Jedná se o jedno z nejproduktivnějších a také nejnáročnějších plemen z pohledu ošetřování a hlídání porodů. 

Důvody k pořízení Chytré Farmy

Hlavním podnětem k pořízení systému byla možnost vzdáleného ovládání a neustálé kontroly všech elektrických ohradníků. Několik stád na různých místech si vyžaduje hodně péče a údžba ohrad zabere spoustu času, proto je třeba pracovat co nejefektivněji. Ulehčování práce patří k nejovlivnitelnějším faktorům napříč různorodými sektory. Systém Chytré Farmy zjednodušuje každodenní praxi jak velkým podnikům, tak menším hospodářstvím. „Největší výhoda systému je pro mě nepřetržité hlídání pastvin, to že může být člověk v klidu. Areálů máme dohromady pět, je to spousta zvířat rozmístěných na velkém území. V aplikaci je vše přehledné, ráno se podívám na mobil a zjistím, jaké je napětí.“ říká pan Šmíd. Funkce aplikace fencee Cloud

Díky přehledné a uživatelsky nenáročné aplikaci fencee Cloud  sledujete, co se děje s ohradníky a v případě potřeby můžete okamžitě reagovat. Získáváte přehled o výkonu generátoru, upozornění na ztrátu napětí nebo např. špatné uzemnění. V neposlední řadě samozřejmě možnost zapnutí a vypnutí generátoru telefonem.

 „Dříve jsem na každém středisku musel jít vypnout generátor a pak se vracel k ohradě. Teď generátor pohodlně vypnu z mobilu a nikam nemusím. Je to ohromná úspora času, bez toho bychom už být nechtěli.“

zoo technik Josef Šmíd

Neustálá kontrola ohrad

Každý týden probíhá přehánění zvířat z jedné pastviny na další. Ohrady dříve museli kontrolovat před naháněním zvířat pravidelnou obchůzkou. Nyní systém kontroluje stav všech ohrad a šetří tím pracovníkům cenné hodiny práce. “S Chytrou Farmou mám jistotu, že všechny elektrické ohrady fungují správně. Neustálý dozor nad ohradníky nám značně zjednodušuje práci. Ohrady ovládám z telefonu odkudkoliv chci, v tom vidím velkou časovou úsporu.” Pochvaluje si přínos systému pan Šmíd. 

V případě poruchy na ohradě přichází okamžité upozornění na telefon a e-mail. Výstražnou notifikaci obdrží všichni uživatelé aplikace. Díky tomu máte možnost řešit problém na ohradě včas a vyhnout se tak větším problémům, jako je např. pohyb zvířat mimo bezpečnou zónu ohradníku. Během rozhovoru se nám pan Šmíd zmínil, že dříve zaznamenali útěk zvířat tak, že jim zavolali lidi z vesnice. Po těchto zkušenostech se mu prý nestýská a dodává „Generátory přes léto kontroluji pomocí aplikace několikrát za den. Když mi přijde alarm, nasedám do auta a jedu na konkrétní místo.“ Upozornění na poškozený ohradník - video

„S Chytrou Farmou si můžeme odpustit každodenní kontrolu ohrad. Dá se říct, že nám dříve kontrola zvířat a ohradníků zabrala průměrně 3 hodiny. Nyní se v pohodě dostáváme na hodinu a máme jistotu, že je vše v pořádku.“ 

zoo technik Josef Šmíd

Přehled v mobilním telefonu i PC

Bezplatná mobilní aplikace fencee Cloud je dostupná pro zařízení se systémem Android nebo iOS. Ovládání a sledování parametrů ohradníků je možné také prostřednictvím počítače přes webové rozhraní. Tuto možnost využívá majitel zemědělského družstva pan Ing. Jiří Lux. Počítačová verze aplikace fencee Cloud umožňuje další užitečné funkce, jako je např. zobrazení ohrad v mapových podkladech a virtuálních plotech. Podniky s více zaměstnanci a brigádníky jistě využijí funkci sdílení zařízení s dalšími členy farmy, kde můžete udělovat pravomoce k ovládání ohradníku jednotlivým uživatelům aplikace. 

              

Jednotlivé pastviny jako na dlani

Měli jsme tu možnost a podívali se na většinu stanovišť s elektrickými ohradníky. Dostali jsme se na okraje vesnic ale i na odlehlá místa, kde se naše unikátní řešení vzájemné komunikace mezi RF zařízeními prostřednictvím rádiové frekvence nabízelo jako jediná možná volba. Díky cloudovému řešení, propracované aplikaci a RF technologii získáte přehled nad všemi ohradami z telefonu nebo PC prakticky kdekoliv.

Semanín

Ráno jsme začali v hlavním středisku Semanín, kde je především zimoviště pro matky. Provádí zde veškeré zdravotní zkoušky, pečování a paznehty. Nachází se zde také hlavní pastvina, která je napájená RF generátorem energy DUO RF EDX150 s výkonem 15 J. Vzdálenou centrální kontrolu a ovládání ohradníku umožňuje centrální zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100, které je umístěné v hlavní technické budově Semanína. Díky centrální jednotce Gateway č. 1 je možné sledovat parametry a ovládat ohradník z mobilního telefonu nebo PC. Dále je zde v záloze menší méně výkonný RF generátor power DUO RF PDX40 s výkonem 4 J, který používají podle potřeby – aktuálně napájí menší ohradu u Zádulky nedaleko Semanína.

Moderní Chytrá Farma ZD Vlkov

Pazucha

Dále jsme se jeli podívat na velkou ohradu u malebné vesničky Pazucha, kde bydlí pan Šmíd. Na mírně prorostlé ohradě nedaleko od vesnice bylo naměřeno 8,5 Kv. Napájení zajišťuje RF generátor energy DUO RF EDX150, který je spárovaný s centrální jednotkou Gateway č. 2 umístěnou v domě pana Šmída. Za celou dobu používání generátorů fencee nedošlo k problému s nízkým napětím na ohradě a výkon zdroje je prý naprosto dostačující. A to i za podmínek hustšího porostu kolem ohradníku.

Moderní Chytrá Farma fencee Cloud ZD Vlkov

Generátory fencee energy DUO RF EDX s velkým LCD displejem zřetelně zobrazují stav zatížení elektrické ohrady. Snadno tak zjistíte, v jakém stavu je vaše ohrada a zda už je tráva natolik vysoká, že potřebuje posekat. Rozlišují 5 úrovní indikující výšku porostu.

Strakov

Následoval krátký přesun směrem k Litomyšli, kde se nachází třetí stanoviště u vesnice Strakov. Najdete zde velký přístřešek pro krávy a středně velkou ohradu napájenou RF generátorem power DUO RF PDX70 výkon 7 J. Zde bylo u generátoru zapotřebí připojit externí RF anténu z důvodu nepřímé viditelnosti ke spárované Gateway č. 2. Třetí stanoviště se nachází v dolíku, proto zde byla pro jistotu připojena větší externí RF anténa, která zajišťuje hladký přenos dat směrem k centrální jednotce umístěné v domě na Pazuše.  

Chytrá farma Strakov

Kozlov

Posledním stanovištěm s menším statkem a rozlehlou ohradou je Kozlov. V budově statku je umístěná Gateway č. 3, která je spárovaná s posledním RF generátorem energy DUO RF EDX150. Výkonný zdroj ohradníku napájí velkou ohradu rozdělenou na tři části. V místě podél frekventované silnice je na ohradě umístěné monitorovací zařízení Monitor MX10. Zařízení, které měří hodnotu napětí a v případě poklesu pod nastavenou úroveň odesílá alarm do Gateway.

Zjistěte více o tom, jaké jsou možnosti instalace našeho zařízení pro vzdálený monitoring parametrů elektrického ohradníku. 

Přejít na článek

Podívejte se i na další případové studie

Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

Chytrá Farma v Zoo Zlín I.: Instalace systému

"Systém Chytré Farmy s aplikací fencee Cloud nám umožní mít ohradníky nepřetržitě pod kontrolou a usnadní také odhalování konkrétního místa poruchy."
Ředitel Zoo Zlín Ing. Roman Horský
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

Chytrá Farma v Zoo Zlín II.: Systém v provozu

"Systém Chytré Farmy splnil všechna očekávání, která jsme měli. Nejvíce si vážíme online dohledu nad elektrickými ohradami a podstatné časové úspory při běžném provozu."
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

Chytrá Farma v Zoo Zlín III.: Pokračování úspěšné spolupráce - Jaguar Trek

„Nejvíc si vážíme online dohledu, kdy vidíme přehledně stavy jednotlivých ohrad. Můžeme být tedy naprosto v klidu, vše ovládáme a kontrolujeme ihned z telefonu, nebo počítače.“
Správce elektrických ohradníků Vlastimil Mizera
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

3 hodiny denně
11 dní měsíčně
18 207 Kč měsíčně
218 484 Kč ročně
Návratnost
v horizontu 2 let
Chytrá Farma - Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara

Skutečně neskutečný pomocník pana Cieslara - Chytrá Farma

"Dálkové ovládání a kontrola elektrického ohradníku je skutečně neskutečný pomocník. Ušetří mi nervy a minimálně 50 % nákladů a času."
Ing. Roman Cieslar, místopředseda SCHOK
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

2 hodiny denně
7 dní měsíčně
8 781 měsíčně
105 372 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Cold River

Chytrá Farma zpříjemňuje každodenní život na ranči Coldriver

"Ovládání ohradníku mobilním telefonem je super vychytávka. Člověku to dojde, až když si to sám vyzkouší. Jedním kliknutím vypnu zdroj kdykoliv chci. Předtím s tím musel pomáhat junior, který vždy běžel vypnout zdroj tlačítkem."
Majitel pan Eman Hanyk
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
28 hodin měsíčně
4 120 Kč měsíčně
49 440 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících
Využití chytrého elektrického ohradníku ve SCHOKu - Chytrá Farma

Využití chytrého elektrického ohradníku ve svazu chovatelů ovcí a koz - Chytrá Farma

"Co se týká pohotovostního režimu z hlediska nenadálých událostí tak ta aplikace v telefonu je k nezaplacení."
Ing. Jiří Huml, ředitel SCHOK
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 6 měsících
Chytrá Farma fencee na ovčí farmě Petrlák

Chytrá Farma s aplikací fencee Cloud na ovčí Farmě Petrlák

"Před pořízením chytrého generátoru fencee jsme museli pokaždé chodit ke vzdálenému zdroji ohradníku, nebo na někoho volat, aby nám napájení vypnul – následovala metoda pokus/omyl jestli je ohrada stále pod proudem nebo ne."
Majitel pan Vlastimil Petrlák
Celý příběh

S Chytrou Farmou šetříme

1 hodina denně
4 dny měsíčně
4 180 Kč měsíčně
50 160 Kč ročně
Návratnost
v 5 měsících

 

Video s názornou ukázkou Chytré Farmy

Krátká ukázka vzdáleně ovládaného ohradníku pomocí mobilní aplikace fencee Cloud. Video demonstrující základní funkce systému, pomocí kterého teď mohou v zemědělském družstvu Vlkov kontrolovat a ovládat svoje ohradníky kdykoliv potřebují.

            

Pokud přemýšlíte o pořízení systému a chtěli byste začít farmařit chytře, neváhejte se na nás obrátit. Rádi zodpovíme veškeré dotazy a budeme vám k dispozici.

Několik fotek zemědělského družstva Vlkov

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho prosím :)

Komentáře ke článku

Vložit komentář

Přidat komentář ke článku Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou

*
*
*
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje
najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.